ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن


به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از سنا، مهدی پارچینی سرپرست معاونت بازار بورس تهران با اشاره به عرضه های اولیه در بورس تهران گفت: زمان عرضه اولیه تنها منوط به شرایط کلی بازار نیست، بلکه عواملی چون شفافیت صورت های مالی شرکت ها، رفع ابهام در نرخ خوراک بسیاری از شرکت ها حائز اهمیت است، که می تواند عرضه های اولیه در بورس را به تاخیر بیاندازد.

اقدامات ایمنی در مدیریت پروژه و ساخت

اقدامات ایمنی در مدیریت پروژه و ساخت

ایمنی یکی از مهمترین عوامل در مدیریت ساخت است. با افزایش جمعیت ، تغییرات زیادی در بخش ساخت و ساز ایجاد شده است. در برخی از پروژه های ساختمانی ، کارگران و کارمندان شاغل در ساختمان ها ممکن است آسیب ببینند. به هیچ وجه نمی توان احتمال وقوع حوادث را پیش بینی کرد ، اما با توجه به برخی از نکات ایمنی و حفاظتی می توان احتمال آن را تا حدی کاهش داد. این بدان معناست که ما می توانیم با بررسی قبلی مدیریت و برنامه ریزی مناسب و روش های تجارت از خود در برابر حوادث محافظت کنیم.

این بدان معنی است که مجموعه ای از امکانات و تسهيلات (مطابق با مقررات قانونی) در ساختمان ایجاد می شود ، که کارگران را به کار مشتاق تر می کند. و همچنین شرایط ایمنی ، امنیتی و بهداشتی را در ساختمان ایجاد می کند كه در اين خصوص می‌توان به نكات ایمنی در خصوص نردبانها، پلكان، كف،سقف، آسانسورها و … اشاره نمود.


مواد قانونی:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که یک کارگاه جدید احداث می کنند و یا کارگاه های موجود را توسعه می دهند باید نقشه های ساختمان و برنامه های عملیاتی را مطابق با مقررات و سیستم های ایمنی تهیه کرده و قبل از شروع کار آنها را برای تأیید به وزارت ارائه و ارسال کنند. مدیریت ساخت سایت های مورد نظر و فعالیت کارگاه های فوق الذکر با مجوز رسمی وزارت کار آغاز می شود.


وظایف کارفرما در قبال ایمنی كارگاه ساختمانی:

1. در هر کارگاه ساختمانی ، کارفرما موظف است اقدامات لازم را برای حفظ و ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن اطمینان از امنیت عمومی انجام دهد.
2- کارفرما موظف است با تهیه روشنایی مناسب در مکان های عمومی ، تهیه و نصب نرده ها و محافظت در اطراف سقف ، دیوارهای خالی و فضاهای باز ، تهیه و نصب نرده ها و محافظت در اطراف پله ها و پاگردها را فراهم کند و با ایجاد یک ورودی مطمئن به کارگاه ساختمانی و محل کار ، تجهیزات اطفا حریق و تهیه وسایل حفاظت شخصی و کمک های اولیه تهیه و تضمین امنیت عمومی به طور کلی در محل ساخت و ساز را تهیه نماید.
3- هر کارفرمایی باید ابزارها و تجهیزات لازم برای انجام عملیات ساختمانی توسط کارگران را با در نظر گرفتن مواد این موضوع تهیه و نگهداری کند تا ضمن آموزش های لازم از آنها مراقبت های لازم را به عمل آورد و آنها از این ابزارها ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن درست استفاده کنند.
4- عملیات ساختمانی باید به گونه ای برنامه ریزی و انجام شود که در اسرع وقت از خطرات احتمالی در داخل یا خارج محل کار جلوگیری شود.
5- در صورت وجود خطر مرگ ، کارفرما باید سریعاً دست از کار بکشد و کارگران را از صحنه حادثه خارج کند. کارفرما باید هرگونه حوادث ناشی از کار را در ساعات روزانه در شرایط عادی یا غیر عادی کارگاه را باید گزارش کند.


ايمني در کارگاه شامل :

ایمنی مربوط به كف، سقف و ديوار در کارگاه های ساختمان:

کلیه ساختمان های دائمی و موقت مشمول مقررات قانون کار باید از نظر ساختمانی دارای مقاومت کامل باشند و در محاسبه زیرسازی ، سقف و کف موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

الف- تحمل فشار در اثر حداکثر بارها و اجسام ثابت و متحرک.
ب- تحمل فشار ناشی از برف ، باران ، یخبندان ، باد و طوفان.
ج- تحمل فشار ناشی از بارهای معلق.

ایمنی در فضای كار


ایمنی در فضای كار:

ارتفاع اتاقها و محلهای کار دائمی باید از کف تا سقف حداقل 3 متر باشد و برای حداکثر تعداد افرادی که در آن محل کار می کنند ، فضا نباید از 12 متر مکعب برای هر نفر کمتر باشد. هنگام محاسبه متر مکعب مساحت ، حجم مورد استفاده برای مبلمان ، ماشین آلات و مواد مصرفی کسر نمی شود. برای ساختمانهایی که ارتفاع هر طبقه از منطقه کار بیش از 4 متر است ، حجم مورد نیاز با در نظر گرفتن ارتفاع فقط 3 متر محاسبه می شود.

در منطقه کارگاه ، نصب ماشین آلات یا قرار دادن اشیا و محصولات نباید مانع عبور و مرور یا کار کارگران شود. باید فضای کافی در اطراف هر یک از ماشین آلات در نظر گرفته شود تا کارگران بتوانند برای کار عادی به راحتی جابجا شوند و در صورت لزوم اصلاحات و تعمیراتی انجام دهند و مواد مصرفی یا مواد تولیدی را انتقال دهند.


ایمنی مربوط به كف ساختمان :

اتاق ها و مناطقی که کارگران از آنها عبور می کنند یا برای جابجایی مواد از آنها استفاده می شود باید کف صاف داشته باشند و فاقد شکاف و سوراخ ، تراشه ، برآمدگی های پوشش مجاری نامناسب ، میخ و پیچ و مهره و لوله ها ، شیرآلات یا برآمدگی ها و انسدادهایی باشد که می تواند باعث گیر کردن یا لغزش مردم شود.

کف اتاقها ، راهروها و پیاده روها معمولاً نباید لغزنده ، ساخته شده یا پوشیده از موادی باشد که در نتيجه رفت وآمد ايجاد ناراحتی و گرد‌وخاك و ساییدگی و در نتيجه باعث لغزندگی شود.در محل کار و در مکانهایی که بیش از یک دستگاه وجود دارد ، جاده اصلی و جاده های فرعی باید با کشیدن خطوط با رنگ مناسب در هر دو طرف مشخص شده و حتی محل مواد اولیه و مواد تولیدی نیز باید توسط این خطوط مشخص شود.

به طوری که ترافیک باید توسط این خطوط انجام شود و جهت حرکت اصلی با مشخص کردن بر روی زمین و همچنین انتقال مواد مشخص شود.کف محل کار باید قابل شستشو باشد و باید شیب کافی برای هدایت آب به فاضلاب را در مواردی که نوع کار باعث ریختن آب در کف کارگاه می شود ، داشته باشد.


سازه‌ و نرده های حفاظتي :

نرده یک محافظ عمودی است که باید برای جلوگیری از سقوط افراد از سقف ، دیوارهای باز ، سکوهای کار ، راهروها ، پله ها ، سقف های موقت یا سایر گوشه های قابل مشاهده مشاغل و محل کار نصب شود. ارتفاع نرده استاندارد از کف یا سکو کار نباید کمتر از 90 سانتی متر و بیشتر از 110 سانتی متر باشد.

علاوه بر این ، ارتفاع نردبان نرده نباید کمتر از 75 سانتی متر و بیشتر از 85 سانتی متر باشد. ساختار و اجزای نرده باید به اندازه کافی قوی باشند تا حداقل 100 کیلوگرم فشار و ضربه را از همه جهات تحمل کنند.برای قرار گرفتن در معرض اجسام متحرک مقاومت لازم را داشته باشد. تمام نرده ها باید از چوب ، لوله های آهنی پروفیل یا مواد دیگر با مقاومت کافی ، با پایه های عمودی و افقی و سیم پیچ در فواصل حداکثر 2 متر ساخته شوند.

تجهیزات ایمنی


تجهیزات ایمنی و وسایل اطفاء حریق:

مطابق با الزامات HSE ، کلیه پیمانکاران موظفند کارگران خود را با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی آشنا کنند، تا در صورت بروز حادثه از این تجهیزات مطابق شرح وظایف اختصاصی خود و در صورت لزوم استفاده کنند. برای استفاده از این کپسول ها باید به برچسب های روی آنها توجه کنید زیرا این برچسب ها حاوی اطلاعاتی در مورد کپسول های استفاده شده است.

هر کپسول به طور خاص برای خاموش کردن نوع خاصی از آتش سوزی طراحی شده است و سوء استفاده از آن می تواند باعث شعله ور شدن آتش شود و صدمات جبران ناپذیری وارد کند. به دلیل تعامل نزدیک پروژه های ساختمانی با زندگی شهری و مردم ، به دلیل وجود تجهیزات موجود در پروژه نگهداری نامناسب خاموش کننده ها می تواند باعث پوسیدگی ، خوردگی و مواردی از این دست شود که در نهایت باعث کاهش کارایی و عمر مفید آنها می شود.

یکی از راه های بررسی کپسول ها توجه به نحوه قرارگیری کپسول ها است. لازم به ذکر است که این کپسول ها با معاینه دقیق بدنی در مکان های قابل مشاهده و در دسترس قرار می گیرند و در دسترس افراد آشنا به استفاده قرار می گیرند.


ایمنی کار با تجهیزات و ماشین آلات سنگین:

یکی از عوامل اصلی تولید و ارائه خدمات در هر سازمانی ، ماشین آلات و تجهیزات است. استفاده از ماشین آلات سنگین به دلیل نوع فعالیت های اجرایی در پروژه های عمرانی سازمان نظام مهندسی و عمران اجتناب ناپذیر است. استفاده صحیح از تجهیزات و همچنین استفاده صحیح از تجهیزات موجود برای افزایش کارایی و تجهیزات و ماشین آلات ایمنی ضروری است.

بنابراین ، کاربران ماشین علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه ، باید انواع خطرات را بدانند و هنگام کار با انواع مختلف ماشین آلات و دستگاه ها به ملاحظات ایمنی توجه کنند. هنگام کار با جرثقیل ها ، مانند ایستادن در نزدیکی نقاط سوراخ شده ، قرار دادن صفحات زیر جک ها و بارگیری ، احتیاط مجاز است. تجهیزات باید در یک فاصله ایمن پارک شوند تا از خطر ریزش آن در چاله به دلیل سست بودن خاک در این مناطق جلوگیری شود.

بارگیری و تعمیر باید به گونه ای انجام شود که از واژگونی دستگاه جلوگیری کند. اگر در هر زمان از چوب یا ورق فلز یا تخته یا الوار با ضخامت کافی در زیر جک های تعادل جرثقیل استفاده نکنید ، احتمال حادثه ای مانند واژگونی جرثقیل به دلیل فرو رفتن جک در زمین وجود دارد. زیرا با نیروی ثابت (وزن و بار جرثقیل) ، هرچه سطح فشار بیشتر باشد ، فشار کمتر و بالعکس (P = F / A). هنگام کار با جرثقیل های بزرگ ، به ریگر برای هدایت راننده در نقاط کور نیاز است.


تجهیزات حفاظت فردی:

نصب تجهیزات محافظت شخصی می تواند از آسیب های جدی جلوگیری کرده و عوامل مضر و خطرات موجود در محل کار را کاهش دهد ، بنابراین استفاده از آن در کلیه فعالیت های ساختمانی پروژه ضروری به نظر می رسد.پیمانکار موظف است قبل از شروع قرارداد ، کلیه تجهیزات محافظت شخصی از مواد با کیفیت و با دوام را در اختیار کارمندان قرار دهد. اکنون با توجه به اهمیت این موضوع ، ایجاد یک سیستم جامع برای توزیع مناسب این تجهیزات و نظارت بر کاربرد آن ضروری است.

ایمنی داربست گذاری


ایمنی داربست گذاری وکار در ارتفاع:

کار در ارتفاع 20/1 متری از سطح زمین کاری در ارتفاع زیاد محسوب می شود و باید اقدامات لازم برای جلوگیری از سقوط انجام شود. مراحل زیر باید در روند اطمینان از کار در ارتفاع در نظر گرفته شود.

-در صورت امکان از کار در ارتفاع یا زمین خودداری کنید.
-روش ها و استفاده از تجهیزات برای از بین بردن خطر سقوط فرد هنگام کار در شرایطی که نمی توان از کار در ارتفاع جلوگیری کرد.
در شرایطی که نمی توان خطر سقوط را پیش بینی کرد، از روش ها و تجهیزات برای کاهش ارتفاع سقوط و شدت آسیب دیدگی سقوط استفاده کنید.
یکی از خطرات اصلی کار در ارتفاع سقوط یک جسم است. علاوه بر آسیب به تجهیزات ، این می تواند به افرادی که در سراسر زمینه کار می کنند آسیب برساند. بنابراین ، برای جلوگیری از تردد غیرضروری ، لازم است که از شبکه های سیم محافظ و نوارهای خطر زرد در زیر منطقه کار استفاده کنید تا ارتفاع منطقه کار را جدا کنید تا عابران پیاده و کارگران بتوانند از منطقه کار عبور کنند. علاوه بر این ، هنگام کار در ارتفاع ، باید از داربست استاندارد در یک میز کار مهار با عرض حداقل 60 سانتی متر (ایستاده) استفاده شود.


ایمنی در برق:

برق یکی از مهمترین دستاوردهای بشر برای بهبود سطح رفاه و آسایش زندگی است. انتقال آسان ، ارزان و قدرتمند از جمله ویژگی هایی است که باعث افزایش استفاده از برق به عنوان یک منبع مناسب (و در عین حال خطرناک) انرژی روز به روز می شود. تأمین انرژی لازم برای تجهیزات و دستگاه ها و تأمین روشنایی محل های کار از مهمترین کاربردهای برق در صنایع مختلف است. اما اگر از این منبع تغذیه به درستی استفاده نشود ، می تواند اثرات مضر و بعضاً جبران ناپذیری داشته باشد. با این حال ، پیروی از اصول اساسی ایمنی در استفاده از آن می تواند خطرات آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.


ایمنی حفاری و گودبرداری:

حفاری و گودبرداری ، خطوط انتقال گاز ، آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن و غیره حفر کانال ها و ایجاد حفره های مناسب در زمین برای ساخت یک سازه خاص (پی‌كنی) یا لوله برای خدمات مختلف مهم می باشد . عمدتا به صورت حفر شده یا سنگلاخی یا ترکیبی از این دو ، و همچنین تخلیه خاک و سنگ از محل از جمله این موارد می باشد.

چنین کاری غالباً با حوادث مرگبار و جدی زیادی همراه است. اصولی که در این نوع عملیات باید رعایت شود عبارتند از: قرار دادن نردبان در فواصل معین ، ایجاد یک پل ایمن برای تردد در دو طرف ترانشه حفر شده ، رعایت فاصله استاندارد پمپاژ خاک از محل های حفاری.


علائم و تابلوهای هشداردهنده (انحراف ترافیك):

هنگام انجام عملیات اجرایی در خیابان ، مقامات ذیصلاح ممکن است ترافیک را ممنوع یا محدود کنند و تجهیزات راهنما را مستقیم یا علامت گذاری یا نصب کنند تا از خسارت عمده خیابان به دلیل وضعیت مدیریت ساخت جلوگیری شود. در صورت لزوم علائم خطر را ارسال کنید. اینجاست که نیاز به قرار دادن علائم راهنمایی و رانندگی نمایان می شود.

علاوه بر تجهیزات قانونی ، می توان از موانعی مانند تجهیزات هشدار دهنده ، راهنما و مسدود کننده برای ایمن سازی ، علامت گذاری و مسدود کردن محیط کارگاه ها و محل کار استفاده کرد. علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی در تأمین ترافیک ایمنی بسیار مهم هستند. اقدامات انجام شده تا حدود زیادی به تراکم جریان ترافیک و شرایط محلی بستگی دارد. در هر فعالیت ساختمانی ، وجود علائم و تابلوهای هشدار دهنده به عنوان یک مرحله تکمیلی حصارکشی و محصورسازی کاملاً ضروری و لازم الاجرا است.


نکات ایمنی در مدیریت ساخت و کارگاه های ساختمانی :

بسته به محیط و شرایط کار ، کارگران ساختمانی ممکن است از کفش ، کلاه ایمنی ایمنی ، لباس مخصوص ، دستکش ، خطوط نجات ، عینک مخصوص و غیره استفاده کنند و باید مجهز به ابزار باشد.سطح معابر برای عبور چرخ های دستی باید صاف و عرض یک متر باشد.

پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان


پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان


پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان یکی از انواع قراردادهای ساختمانی است که در این بخش شرح داده شده است. طبق قرارداد ، کارفرما پروژه ساخت و ساز را با یک شخص حقیقی یا شرکت مدیریت می کند. یک پروژه ساختمانی می تواند 0 تا 100 کار باشد (مسئولیت و مدیریت پروژه ساختمانی اختصاص داده شده). با توجه به اینکه کلیه مدیران پروژه مسئولیت کارهای پیمان را بر عهده دارند ، باید توجه داشت که تعیین کلیه روشهای انجام و جذب پروژه به عهده کار پروژه پیمان است.

در ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن روش پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان شخص حقیقی یا شرکت حقوقی به عنوان پیمانکار پروژه را از یک کارفرما برای مدیریت و تخصص پروژه و درصدی از کل هزینه را که شامل کار پروژه ، هزینه اجرای برای تأمین پروژه مورد نیاز است مواد و دستمزد کارگران دریافت می کند. لطفا توجه داشته باشید که پیمانکار قبل از هزینه های انجام شده در پروژه مستلزم رضایت طرفین قرارداد است. معمولاً در چنین قراردادی ، کارفرما شخصی را به عنوان مدیر مالی پروژه به پیمانکار معرفی می کند تا با دقت تمام هزینه ها را کنترل کرده و پروژه خود را به انجام برساند.


انواع قرارداد مدیریت پیمان ساختمان

انواع قرارداد مدیریت پیمان ساختمان به شرح ذیل می باشد:

• پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان
• پیمان امانی
• پیمان دستمزدی
• پیمان های خاص (گلوبال)
• پیمان طرح و اجرا
• پیمان با ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن تعیین پیمانکار عمومی
• پیمان کلید در دست یا B.O.T
• پیمان فاینانس ( Finace )

در واقع ، در این نوع قرارداد ، مالک شخص یا شرکتی را برای مسئولیت پذیری و مدیریت ساخت انتخاب می کند.

مدیریت مالی

مدیریت مالی از مهمترین مباحثی است که یک مدیر یا یک کارآفرین باید به آن مسلط باشد.

مدیریت مالی چیست؟

مدیریت مالی برنامه ریزی استراتژیک، سازماندهی، هدایت و کنترل تعهدات مالی در یک سازمان یا یک موسسه است. همچنین شامل به کارگیری اصول مدیریت برای دارایی های مالی یک سازمان است و در عین حال نقش مهمی در مدیریت ایفا می کند.

اهداف مربوط به مدیریت مالی عبارتند از:

تامین منابع مالی کافی برای سازمان؛

اطمینان از اینکه سهامداران بازده خوبی از سرمایه گذاری خود دریافت می کنند.

استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی؛

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری واقعی و مطمئن

نقش مدیر مالی چیست؟

بخش مدیریت مالی هر شرکتی توسط یک مدیر مالی اداره می شود. این بخش دارای وظایف متعددی است که از جمله آنها می توان به:

محاسبه سرمایه مورد نیاز:

مدیر مالی باید میزان سرمایه مورد نیاز یک سازمان را محاسبه کند. این بستگی به سیاست های شرکت در رابطه با هزینه ها و سود مورد انتظار دارد. مقدار مورد نیاز باید به گونه ای برآورد شود که سود در شرکت افزایش یابد.

شکل گیری ساختار سرمایه:

زمانی که میزان سرمایه برآورد شد، باید ساختار سرمایه تشکیل شود. این شامل تجزیه و تحلیل بدهی و حقوق صاحبان سهام، هر دو کوتاه مدت و بلند مدت است. چشم انداز ساختار به میزان سرمایه ای که شرکت در اختیار دارد و مقداری که باید از طریق منابع خارجی افزایش یابد بستگی دارد.

سرمایه گذاری:

هر سازمان یا شرکتی برای جذب سرمایه بیشتر و بازدهی منظم نیاز به سرمایه گذاری دارد. این به این معنی است که مدیر مالی باید وجوه خود را در سرمایه گذاری های ایمن و سودآور سرمایه گذاری کند.

تخصیص سود:

هنگامی که سازمان دارای سود خالص جامد است، وظیفه مدیر مالی است که به طور موثر آن را تخصیص دهد. این می تواند شامل حفظ بخشی از سود خالص برای اهداف احتمالی، نوآوری یا توسعه باشد، در حالی که بخشی دیگر از سود می تواند برای ارائه سود سهام به سهامداران استفاده شود.

مدیریت موثر پول:

مدیر مالی همچنین مسئول مدیریت موثر پول شرکت است. برای مقاصد مختلف در شرکت مانند پرداخت حقوق و قبوض، نگهداری سهام، پرداخت بدهی ها و خرید هر گونه مواد و/یا تجهیزات به پول نیاز است.

کنترل مالی:

مدیر مالی نه تنها باید برنامه ریزی، سازماندهی و به دست آوردن بودجه داشته باشد، بلکه باید امور مالی شرکت را نیز کنترل و تجزیه و تحلیل کند. این کار را می توان با استفاده از ابزارهایی مانند پیش بینی مالی، تحلیل نسبت، مدیریت ریسک و کنترل سود و هزینه انجام داد.

در این صفحه قصد داریم تا مقالات مختلفی در حوزه مدیریت مالی ارائه دهیم تا مدیران جوان بیشتر با مباحث موجود آشنا شوند و بتوانند سرنخ های مختلف در زمینه مدیریت مالی بدست آورند.

معرفی بهترین ابزارها، تکنیک‌ها و روش های مدیریت پروژه و کاربرد هر کدام

معرفی بهترین ابزارها، تکنیک‌ها و روش های مدیریت پروژه و کاربرد هر کدام

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر مدیر پروژه‌ای، انتخاب بهترین تکنیک‌ و روش‌ برای مدیریت صحیح و کارآمد یک پروژه است. امروزه پروژه‌های مختلف و بسیار پیچیده‌ای در حوزه‌ها و صنایع مختلف وجود دارند که مدیریت آن‌ها بسیار کار حساس و دشواری است. هرچقدر هم یک مدیر پروژه توانایی مدیریت و دانش بالایی داشته باشد بدون استفاده از روش و تکنیک مناسب قادر به مدیریت چنین پروژه‌های بزرگی نخواهد بود.

آگهی استخدام

در این مقاله از سایت استخدام جاب ویژن قصد داریم بهترین و کارآمدترین تکنیک‌های و روش‌های مدیریت پروژه را به شما معرفی کنیم که در سرتاسر دنیا کاربرد دارند. اگر فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع هستید و تمایل دارید به عنوان مدیر پروژه استخدام شوید بهتر است از قبل با این تکنیک‌ها آشنایی کافی داشته باشید. همچنین کارفرماها هم برای استخدام مدیر پروژه بهتر است میزان آشنایی و تسلط متقاضیان بر این تکنیک‌ها رو موردبررسی قرار دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا دراین‌باره بیشتر صحبت کنیم.

ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هر مدیر پروژه باید به آن توجه کند این است که فقط یک مدل و روش برای مدیریت پروژه وجود ندارد و نمی‌توانید برای تمام پروژه‌ها از یک روش ثابت استفاده کنید. در حال حاضر، ده‌ها تکنیک و مدل مختلف برای مدیریت یک پروژه عظیم و پیچیده وجود دارد و انتخاب بهترین و مناسب‌ترین تکنیک، مستلزم مهارت و تجربه بالای مدیر پروژه است. در ادامه به معروف‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های مدیریت پروژه در دنیا اشاره می‌کنیم:

1- روش مدیریتی چابک یا Agile

یکی از شناخته‌شده‌ترین متدلوژی‌های مدیریت پروژه، تکنیک Agileاست. این روش کاربرد گسترده‌ای دارد و برای اغلب پروژه‌های تکراری و افزایشی مناسب است. در این مدل، راه‌حل‌ها و خواسته‌ها و نیازها از طریق مشارکت و تلاش مشترک تیم‌ها و عملکرد متقابل تیم و مشتریان تکامل پیدا می‌کند. رویکرد مدیریت چابک در اصل برای توسعه نرم‌افزار ایجادشده و در پاسخ به ناکارآمدی روش مدیریت آبشاری به وجود آمده است.

مدیریت پروژه چابک بر مبنای ارزش‌ها و اصول مانیفست چابک شکل گرفته است که در سال 2001 توسط 13 رهبر صنعت در دنیا تدوین شده است. هدف این مانیفست کشف روش‌های بهتر توسعه نرم‌افزار به کمک ارائه ساختاری واضح و قابل‌اندازه‌گیری است که باعث توسعه تکراری، همکاری تیمی و شناسایی متغیرها می‌شود.

روش مدیریت چابک

این روش از 12 ارزش اساسی و کلیدی تشکیل شده که عبارت‌اند از:

 1. جلب رضایت مشتری از طریق تحویل به‌موقع نرم‌افزار
 2. پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر در طول فرآیند پروژه
 3. تحویل منظم اجزای مختلف پروژه
 4. همکاری و مشارکت بین سهامداران و توسعه‌دهندگان در طول پروژه
 5. انگیزه بخشی، ایجاد اعتماد و پشتیبانی از افراد درگیر
 6. افزایش تعاملات رودررو
 7. عملکرد و کارکرد صحیح محصول پروژه، معیار اصلی پیشرفت پروژه است.
 8. فرآیندهای چابک برای پشتیبانی از پروژه‌های با سرعت‌بالا و تغییرات مداوم مناسب است.
 9. توجه به جزئیات فنی و بهبود مداوم طراحی باعث افزایش چابکی می‌شود.
 10. سادگی و سهولت
 11. ترغیب اعضای تیم به خود مدیریتی
 12. بررسی همیشگی و ارائه راهکارها برای افزایش کارآمدی

روش مدیریتی چابک به خاطر سازگاری و انعطاف‌پذیری بالایی که دارد برای ارائه پروژه‌های پیچیده استفاده می‌شود. این مدل از شش اصل برای پیشرفت و توسعه محصول استفاده می‌کند که عبارت‌اند از: چشم‌انداز محصول، نقشه راه محصول، بک لاگ محصول (Product Backlog)، برنامه عرضه، بک لاگ اسپرینت (Sprint Backlog) و توسعه. این ویژگی‌ها باعث می‌شود مدیریت چابک به عنوان یکی از روش های مدیریت پروژه با انعطاف‌پذیری، بهبود مستمر، همکاری و ارائه نتایج با کیفیت بالا شناخته شود.

روش چابک برای چه پروژه‌هایی مناسب‌تر است؟

پروژه‌هایی که به انعطاف‌پذیری بالا و ایجاد تغییرات سریع نیاز دارند و دارای سطح پیچیدگی یا عدم اطمینان زیادی هستند. متدولوژی چابک مدلی جامع است که سایر متدها مثل اسکرام و کانبان را نیز در برمی‌گیرد.

2- روش مدیریت اسکرام Scrum

اسکرام یکی دیگر از رایج‌ترین روش های مدیریت پروژه است که از 6 اصل و ارزش تشکیل شده است: تعهد، جسارت، تمرکز، گشودگی و احترام. هدف اصلی این متد، توسعه، تحویل و نگهداشت محصولات پیچیده از طریق همکاری، پاسخگویی و پیشرفت مداوم است. چیزی که روش اسکرام را از سایر متدولوژی‌های مدیریت پروژه چابک متمایز می‌کند نحوه عملکرد آن با استفاده از نقش‌ها، رویداد‌ها ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن و محصولات خاص است.

نقش‌های تیم اسکرام

 • صاحب محصول: کارشناس محصول که نماینده ذی‌نفعان و صدای مشتری است.
 • تیم توسعه: گروهی از متخصصین که محصول را تحویل می‌دهند (شامل توسعه‌دهندگان، برنامه‌نویسان، طراحان)
 • اسکرام مستر: رهبر تیم است که از درک و اجرای صحیح اصول اسکرام در طول پروژه اطمینان پیدا می‌کند.

رویدادهای اسکرام

 • اسپرینت Sprint: باکس‌های زمانی تکراری که در آن یک هدف محقق می‌شود. چارچوب زمانی در این مدل معمولاً از یک ماه تقویمی فراتر نمی‌رود و سازگار با مراحل توسعه پروژه است.
 • برنامه‌ریزی اسپرینت Sprint Planning: رویدادی که کل تیم در ابتدای هر اسپرینت دورهم جمع می‌شوند تا برای اسپرینت بعدی برنامه‌ریزی کنند.
 • اسکرام روزانه: جلسات 15 دقیقه‌ای که هرروز در یک زمان مشخص برگزار می‌شود و در آن، راجع به دستاوردهای روز گذشته و انتظارات برای روز بعد صحبت می‌شود.
 • مرور اسپرینت: یک جلسه غیررسمی در پایان هر اسپرینت که در آن، اعضای تیم در مورد پیشرفت و بازخوردهای مشتری بحث می‌کنند.
 • جلسه بازبینی و گذشته‌نگری Sprint retrospectives: جلسه‌ای که در آن، تیم اسکرام در مورد روند اسپرینت قبلی صحبت می‌کنند و راهکارهای برای پیشرفت اسپرینت بعدی ارائه می‌کنند.

مدل اسکرام برای چه پروژه‌هایی مناسب‌تر است؟

این مدل برای پروژه‌هایی که از تیم‌هایی با کمتر از 7 عضو تشکیل شده باشد و نیازمند رویکردی انعطاف‌پذیر برای ارائه محصول یا سرویس هستند بسیار مناسب است.

3- روش مدیریت پروژه کانبان Kanban

کانبان یکی دیگر از چارچوب‌های معروف روش چابک است و درست مانند روش اسکرام، بر تحویل زودهنگام به کمک همکاری و خود مدیریتی تیم‌ها تمرکز دارد. مفهوم این روش در خط تولید کارخانه‌های تویوتا در دهه 1940 به وجود آمد و هدف آن به این شرح است: ارائه نتایج باکیفیت بالا با ایجاد یک تصویر کلی از روند کار و شناسایی موانع و مشکلات در مراحل اولیه توسعه.

روش مدیریت کانبان

روش مدیریت پروژه کانبان از 6 اصل تشکیل شده است:

 1. تجسم و تصویرسازی
 2. محدود کردن کارهای در حال انجام
 3. مدیریت جریان
 4. سیاست‌گذاری شفاف و صریح
 5. استفاده از حلقه‌های بازخورد
 6. تکامل و پیشرفت تجربی و همکاری

متد کانبان با استفاده از نشانه‌ها و سرنخ‌های تصویری که مراحل مختلف توسعه را نشان می‌دهد به حداکثر کارایی و بازدهی دست پیدا می‌کند. عواملی که در این فرآیند دخیل هستند عبارت‌اند از تابلوی کانبان، کارت‌های کانبان و حتی جریان ارزش swimlane برای کسانی که به دنبال سازماندهی بیشتر هستند.

تابلوی کانبان: یک تخته یا تابلوی فیزیکی (تخته سفید به همراه استیکر و ماژیک) یا دیجیتال (مثل ابزارهای مدیریت پروژه)

کارت‌های کانبان: هر کارت یک وظیفه و مورد در روند کار را به تصویر می‌کشد. این کارت‌ها برای اطلاع‌رسانی پیشرفت به اعضای تیم استفاده می‌شوند و اطلاعاتی مثل وضعیت، زمان چرخه و مهلت‌‌های قریب‌الوقوع را نشان می‌دهند.

جریان و گردش کانبان: Swimlanes به‌صورت افقی جریان دارد و عناصری تصویری در تابلوی کانبان هستند که به شما این امکان را می‌دهند که با طبقه‌بندی آن‌ها، وظایف و موارد را جزئی‌تر تفکیک کنید. هدف از این روش، ارائه تصویر و نمای کلی بهتر از گردش کار است.

درحالی‌که هیچ قواعد و قوانین مشخصی برای کانبان وجود ندارد؛ اما استفاده از تابلوی کانبان مراحل توسعه و پروژه را از ابتدا و هنگام ایده پردازی، انجام پروژه و پایان کار را نشان می‌دهد. ساختار اصلی این تابلو بر اساس سه برچسب «to do»، «doing» و «Done» است.

کانبان هم مثل اغلب روش‌ های مدیریت پروژه از دل صنعت توسعه نرم‌افزار بیرون آمده است؛ بااین‌حال، به خاطر انعطاف‌پذیری بالای کانبان، این روش در صنایع مختلف استفاده می‌شود. تکنیک کانبان یکی از معدود روش‌ های مدیریت پروژه است که برای هر پروژه‌ای که نیاز به بهبود مستمر در طول فرآیند توسعه داشته باشد مناسب است.

روش کانبان برای چه پروژه‌هایی مناسب‌تر است؟

کانبان هم مثل اسکرام، بیشتر برای پروژه‌هایی با تعداد اعضای کم که به رویکردی انعطاف‌پذیر برای ارائه محصول و سرویس نیاز دارند مناسب است. روش مدیریتی کانبان همچنین برای فرآیندهای توسعه فردی هم کارایی بسیار بالایی دارد.

رزومه ساز

4- روش مدیریت پروژه ناب یا Lean

متدولوژی ناب بر به حداکثر رساندن ارزش مشتری تأکید دارد و درعین‌حال، هدر رفت و میزان اتلاف را به حداقل می‌رساند. هدف این روش، ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری با استفاده از منابع کمتر است. مدل مدیریت پروژه ناب هم از صنعت تولید ژاپن بیرون آمده است و شعار آن این است: با حذف ضایعات و اتلاف، کیفیت بهبود پیدا می‌کند و زمان تولید و هزینه کاهش می‌یابد.

روش ناب یا Lean 3 اتلاف اصلی را شناسایی می‌کند: مودا، مورا و موری که به عنوان 3M هم شناخته می‌شوند.

 1. مودا Muda : مودا به معنی حذف اتلاف‌هاست و به هر فعالیت یا روشی گفته می‌شود که هیچ ارزش‌افزوده‌ای ندارد. علاوه بر این، به هر چیزی که باعث اتلاف وقت یا منابع بشود هم مودا گفته می‌شود.
 2. مورا Mura : مورا به معنی از بین بردن و حذف مغایرت‌ها و ناسازگاری‌ها درروند گردش کار و کمک به جریان و پیشرفت مساوی و یکسان اجزای مختلف پروژه است. به‌عنوان‌مثال، هنگام انتشار مجله، اگر سردبیر وقت زیادی را صرف ویرایش مقاله بکند به این معنی است که تیم طراحی قبل از رسیدن مهلت انتشار، زمان کمتری در اختیار خواهند داشت. بنابراین با کاهش زمان ویرایش، زمان مساوی در اختیار تمام بخش‌ها خواهید گذاشت.
 3. موری Muri: موری یعنی حذف اضافه‌بار و جلوگیری از کند شدن روند پروژه. این اصطلاح به مدیران و صاحبان کسب‌وکاری اشاره می‌کند که به خاطر مواردی مثل ضعف سازمان، روش‌های کار نامشخص و استفاده از ابزارهای نادرست، فشارهای غیرضروری به کارکنان و پروژه تحمیل می‌کنند.

روش مدیریتی لین یا ناب برای چه پروژه‌هایی مناسب‌تر است؟

به خاطر منشأ شکل‌گیری این روش، بسیاری فکر می‌کنند روش ناب مختص صنایع تولیدی است. اما این روش برای هر کسب‌وکار یا سازمانی که به دنبال فرآیند نیست و بیشتر علاقه‌مند به تغییر و تحول در مدیریت و انجام تجارت است مناسب است.

5- روش مدیریت پروژه آبشاری Waterfall

روش آبشاری یکی از ابزارها و روش ‌های مدیریت پروژه سنتی و قدیمی است که یک جریان خطی پی‌درپی و متوالی است که مثل آبشار از بالا به سمت پایین جریان پیدا می‌کند. هر مرحله پیش‌نیاز مرحله بعد است و تنها در صورت تکمیل یک مرحله می‌توان مرحله و فاز بعدی را شروع کرد. روش آبشاری که منشأ شکل‌گیری آن صنایع تولیدی و ساختمانی است به خاطر محیط فیزیکی ساختارگرایانه‌اش، فاقد انعطاف‌پذیری و اعمال تغییر در مراحل اولیه فرآیند تولید است و تنها در پایان، محصول نهایی به مشتری عرضه می‌شود.

مدل آبشاری

مدل مدیریت پروژه آبشاری اولین بار در سال 1970 و در مقاله وینستون رویس معرفی شد و تأکید می‌کند که تنها در صورت تکمیل مرحله و فاز فعلی می‌‌توان به مرحله بعد رفت. بر اساس این مدل، مراحل و فازهای پروژه به شرح زیر هستند:

 • نیازها و الزامات سیستم و نرم‌افزار
 • تحلیل و بررسی
 • طراحی
 • برنامه‌نویسی
 • آزمایش و تست
 • بهره‌برداری

روش ‌های مدیریت پروژه آبشاری بر اهمیت اسناد و مستندسازی تأکید دارند. هدف از این کار این است که اگر کارگری در جریان پروژه مجبور به ترک کار شد، جایگزین او بتواند با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده در اسناد، کار را از همان‌جا که متوقف ‌شده ادامه بدهد.

روش مدیریت آبشاری برای چه پروژه‌هایی مناسب‌تر است؟

پروژه‌های عظیم که نیازمند مراحل دقیق و حساب‌شده و زمان‌بندی دقیق هستند و احتمال تغییر و غافلگیری درروند پروژه کم است می‌توانند از این روش بهره زیادی ببرند.

تحصیلات و موقعیت‌های شغلی مدیر پروژه

مدیر پروژه مسئولیت مدیریت صفر تا صدی یک پروژه را بر عهده دارد و با توجه به کوچک یا بزرگ بودن پروژه، مسئولیت‌های مختلفی دارد. مدیر پروژه یکی از مشاغلی است که تجربه و مهارت‌های عملی نقش مهمی در آن‌ها دارد؛ بااین‌حال، آشنایی با تکنیک‌ها و روش های مدیریت پروژه جدید در دنیا نیز به موفقیت بیشتر این افراد کمک می‌کند.

اکثر مدیران پروژه فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی صنایع هستند و توانایی مدیریت و رهبری پروژه و تکنیک‌ها و روش های مدیریت پروژه را در حین تحصیل فراگرفته‌اند. بااین‌حال، فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی مثل علوم کامپیوتر و IT، تجارت و مدیریت بازرگانی (MBA) و گرایش‌های مختلف مدیریت نیز می‌توانند عملکرد موفقی به عنوان مدیر پروژه داشته باشند.

مدرک تحصیلی کارشناسی برای اغلب موقعیت‌های استخدام مدیر پروژه کفایت می‌کند؛ ولی سازمان‌های بزرگ برای مدیریت پروژه‌های عظیم و حساس خود متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری را در اولویت جذب قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

مدیریت پروژه یکی از حساس‌ترین، چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین بخش‌های یک کسب‌وکار است. تحقیقات نشان می‌دهد، حدود 97% سازمان‌ها معتقدند استخدام مدیر پروژه برای موفقیت و بهبود عملکرد کسب‌وکار لازم و ضروری است. مدیر پروژه‌ها معمولاً در رشته‌های مهندسی صنایع و رشته‌های مرتبط با IT تحصیل‌کرده‌اند و با استفاده از روش‌ها، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه، دستیابی به اهداف تعیین‌شده را محقق می‌کنند.

در این مقاله برخی از معروف‌ترین و پرکاربردتری روش های مدیریت پروژه در ایران و دنیا را خدمت شما معرفی کردیم و در مورد اجزای هر تکنیک و کاربرد آن‌ها صحبت کردیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله دید بهتر و جامع‌تری از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه پیدا کرده باشید.

ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن

کتاب مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست, مهندسی محیط زیست عمران

رشته مهندسی محیط زیست: بازارکار ، آینده شغلی و دروس

آشنایی با دروس، بازار کار و دانشگاههای رشته زراعت و اصلاح نباتات

معرفی رشته علوم تشریح + بازار کار و دانشگاههای پذیرنده

رشته مطالعات فرهنگی چیست؟ بازارکار ، دروس و دانشگاههای پذیرنده

معرفی بازارکار، دروس و ادامه تحصیل در رشته تصویر سازی کامپیوتر

رشته بهیاری چیست و شرایط انتخاب رشته بهیاری در هنرستان چیست؟

معرفی دروس ، دانشگاهها و بازار کار رشته اقتصاد نظری

چطور آب سالم بنوشیم؟! ◀مشاهده راهکار

ازفرم سینه هات ناراضی و بی اعتماد به نفسی؟ مشاهده راهکار

آشنایی با رشته تجارت الکترونیک

رشته تجارت الکترونیک, آشنایی با رشته تجارت الکترونیک, بازار کار رشته تجارت الکترونیک

معرفی رشته تجارت الکترونیک

همه چیز درباره رشته تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی به شکل امروزی در سال 1991 میلادی محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده اند. در واقع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف می شود.

خرید، فروش و تبادل هر گونه کالا، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای یا انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی، تجارت الکترونیک نامیده می شود. تجارت الکترونیک با استفاده از شبکه های رایانه ای، معاملات تجاری را ساده کرده و به آن سرعت می بخشد. تجارت الکترونیک دربرگیرنده هرگونه تجارت و تعامل مدیریتی است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می گیرد.

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مبحث های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید بسیاری از کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن با تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها، بهره مندی از آن را سرلوحه استراتژی های بازرگانی خود قرار داده اند. چراکه درآمدهای ناشی از تجارت الکترونیک مختص به ابزارهایی برای انجام تجارت های ایمن یک جامعه کوچک نمی باشد و سیستم با یک مارکت بزرگ روبرو است.

رشته تجارت الکترونیک چیست ؟

این رشته، شاخه ای از رشته فناوری اطلاعات است که از مقطع کارشناسی ارشد به بعد، در دانشگاه ها ارائه می شود. البته، در تمامی دنیا، این رشته یکی از گرایش های مدیریت و بازاریابی بوده و به نظر هم ارتباط ما، بین رشته تجارت الکترونیک و رشته های مدیریت و بازاریابی، بیشتر بوده و منطقی تر به نظر می رسد. اما به هر صورت در ایران، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیش زمینه و پایه این رشته در نظر گرفته شده است، تجارت الکترونیک یکی از مبحث های مهم این رشته بوده و در حال پرورش تعداد بسیار زیادی از دانشجویان و علاقه مندان به این زمینه می باشد.

با پیشرفت هایی که تکنولوژی در سال های اخیر با آن مواجه بوده، گرایش و تمایل افراد و سازمان ها برای پیاده سازی این بخش از تجارت، بدیهی به نظر می رسد. با افزایش استفاده از فضاهای دیجیتال، تجارت سنتی به سرعت در حال جایگزنی با تجارت الکترونیک بوده و در سراسر دنیا بهره مندی از این نوع تجارت و ارتباطات اقتصادی، به سرعت رو به پیشرفت است.

ابعاد تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک شامل 3 بعد اصلی است، نوع محصول، روش تحویل و فرایندهای موجود. درصورتی که تمام این ابعاد در بستر دیجیتال صورت پذیرند، این نوع کسب و کار به صورت کامل با عنوان تجارت الکترونیک یاد می شود، اما اگر برخی از آنها به صورت دیجیتال و برخی به صورت فیزیکی صورت بگیرند، کسب و کار به صورت کامل در بستر تجارت الکترونیک نیست و تجارت الکترونیک جزئی نامیده می شود.

رشته تجارت الکترونیک چیست, معرفی رشته تجارت الکترونیک, درباره ی رشته تجارت الکترونیک

رشته تجارت الکترونیک چیست ؟

هدف از گرایش تجارت الکترونیک

هدف از گذراندن دوره ارشد تجارت الکترونیکی ارائه درکی مناسب از فناوری های مرتبط با شبکه های کامپیوتری، مهارت در طراحی و تولید سیستم های مالتی مدیا برای توزیع در سطح شبکه و آگاهی از ابزارها و روش های مورد نیاز برای تغییر وظایف تجارتی و مدیریتی از طریق انجام معاملات به صورت الکترونیکی است.

دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک فارغ التحصیلانی با دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی تجاری خلق می کند تا بتوانند از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نمایند.

دروس رشته تجارت الکترونیک

- تعداد کل واحدها : 32 واحد

- دروس اصلی : 18 واحد

- دروس اختیاری : 6 واحد

- پایان نامه : 6 واحد

دانشجویان در گرایش کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک باید 32 واحد درسی را بگذرانند که نحوه گذراندن این واحد ها به صورت زیر است:

1) در دوره کارشناسی ارشد در صورت تایید استاد راهنما و دانشکده، دانشجو می تواند حداکثر یک درس خود را از سایر گرایش های مهندسی کامپیوتر یا حتی سایر رشته ها اخذ نماید.

2) در دوره های کارشناسی ارشد آموزش محور نرم افزار، دانشجو باید 2 واحد درس سمینار را بگذراند و معادل واحد پایان نامه (6 واحد)، درس از گرایش نرم افزار اخذ نماید.

3) با توجه به تحولات سریع علم و فناوری در رشته مهندسی کامپیوتر درس هایی تحت عنوان مبحث های ویژه در گرایش های مختلف کارشناسی ارشد کامپیوتر تعیین شده است که حوزه های ویژه و جدید (با تصویب محتوی در دانشکده مهندسی کامپیوتر) تحت عنوان دروسی با نام مباحث ویژه، به صورت موقت قابل ارائه است که دانشگاه بتواند با تحولات علمی همگام گردد.

فارغ التحصیلان دوره ارشد تجارت الکترونیک مهارت هایی را در زمینه های زیر کسب خواهند کرد:

دارای دانش فنی، مهارت های خلاق و توانایی تجاری بوده و می توانند از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نمایند.

- راه اندازی سیستم‌ های تجاری بر مبنای فناوری اطلاعات

- برنامه ریزی عرضه و تقاضا در زنجیره های تجاری

- راه اندازی سیستم های اطلاعات هوشمند

دروس رشته تجارت الکترونیک, اهداف رشته تجارت الکترونیک, تعداد واحد رشته تجارت الکترونیک

آینده ی شغلی رشته تجارت الکترونیک

بازار کار تجارت الکترونیک در ایران

در سال های اخیر، با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی تعداد بی شماری از فروشگاه های فیزیکی و شرکت ها، با استفاده از کانال های ارتباطی ایجاد شده در این شبکه های آنلاین، اقدام به افزایش فروش محصولات و خدمات خود کرده اند. به بیان دیگر، با ترکیبی از تجارت سنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیک، بازار جدیدی متشکل از مشتریان پیشین تشکیل داده و خدمات خود را برای جذب مشتریان جدید، در دنیای آنلاین عرضه کردند. علاوه بر این، بسیاری از کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها، در ابتدا بنیان کار و فعالیت خود را بر روی تجارت آنلاین قرار داده و با این روش، علاوه بر صرف زمان و هزینه کمتر، با وسعت بیشتری به معرفی دستاوردها، کالا و خدمات خود پرداخته و بنابراین گامی بلند را در زمینه معرفی خود به عنوان یکی از تامین کنندگان نیاز روز بازار برداشته اند.

• فعالیت در بانک ها حول محور پول الکترونیک (خدمات بانکی الکترونیک، بانکداری اینترنتی، بانکداری موبایلی و . )

• ایجاد و مدیریت وب سایت های ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک.

• تولید نرم افزارهای مدیریت مشتریان (CRM)

• توسعه نرم افزارهای تحت وب با رویکرد فروش محصولات و خدمات (تجارت الکترونیک)

معاون بازار بورس تهران عنوان کرد: تنوع ابزارهای مالی؛ سد محکم ریسک های بورسی

به گفته پارچینی، تنوع ابزارهای مالی در بورس تهران شرایطی را فراهم آورده که سرمایه گذاران متحمل کم ترین ضرر در شرایط نامناسب شوند. اما شرط کسب سود از این ابزارها دریافت آموزش های دقیق از متخصصین مربوطه است.

232

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از سنا، مهدی پارچینی سرپرست معاونت بازار بورس تهران با اشاره به عرضه های اولیه در بورس تهران گفت: زمان عرضه اولیه تنها منوط به شرایط کلی بازار نیست، بلکه عواملی چون شفافیت صورت های مالی شرکت ها، رفع ابهام در نرخ خوراک بسیاری از شرکت ها حائز اهمیت است، که می تواند عرضه های اولیه در بورس را به تاخیر بیاندازد.

وی در ادامه با اشاره به کیفیت مطلوب گزارش های ۹ ماهه منتشر شده طی روزهای اخیر بیان کرد: بسیاری از شرکت ها با تجارب کسب شده از تحریم های دوره های قبل توانسته اند راه های خروج از تحریم را بیابند. در نتیجه تهدید چندانی نه از نظر صادرات و نه تولید برای آن ها وجود ندارد.

پارچینی همچنین بیان کرد: این امیدواری وجود دارد که در این دوره از تحریم ها، چالش های سال های قبل برای شرکت ها تکرار نشود. بسیاری از شرکت ها بعد از گذشت ادوار تحریمی گذشته آموخته اند که در مواجهه با تحریم ها از چه روش هایی استفاده کنند تا ضرر کمتری را متحمل شوند.

وی افزود: از سوی دیگر سازوکارهای تجاری میان دولت ایران و کشور های اروپایی نیز موضوع بسیار مهمی است. اگر دولت بتواند از فرصت به وجود آمده استفاده لازم را داشته باشد، به نظر می رسد تهدید جدی در کمین اقتصاد نبوده و بار دیگر شاهد رونق تجارت در ایران باشیم.

سرپرست معاونت بازار بورس تهران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به روند قیمت کالاهای مهم در بازارهای جهانی بیان کرد: طی چند سال اخیر رشد قیمت جهانی در کالاهای پایه، اهرم بسیار مهمی در رشد قیمت صنایع کالامحور بورس تهران بوده است. به این ترتیب هرگونه نوسان قیمتی در این بازارها می تواند بازار سهام را متاثر کند.

وی در این زمینه توضیح داد: با وجود اظهارات برخی مقامات اقتصادی در خصوص ریسک کاهش رشد اقتصادی دنیا طی سال ۲۰۱۹ به نظر می رسد، عوامل بازدارنده این افت نقش مهمی را ایفا کنند. تمدید آتش بس میان آمریکا و چین و کاهش نگرانی ها از تداوم جنگ تجاری موضوع بسیار مهمی است که می تواند نوسان قیمت کالاهای اساسی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

پارچینی عملکرد دفاعی بازار در برابر عوامل سیستماتیک را نیز این چنین شرح داد: اگر هر گونه ریسک سیستماتیک در بازار سهام ایجاد شود، استفاده از ابزار مختلف است که می تواند با پوشش ریسک مناسب مانع از زیان آوری سرمایه گذاران شود.

وی افزود: اگر طبق گفته های کریستین لاگار در سال میلادی جدید شاهد کاهش رشد اقتصادی باشیم، تنها راه عبور از افت سنگین بازارها استفاده از ابزارها با پوشش ریسک بالاست. این موضوع نه تنها در ایران، بلکه در تمام بورس های مهم جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در پایان بیان کرد: در بُعد اقتصاد کلان، رخدادهایی از قبیل افت یکپارچه بورس های جهانی و قیمت جهانی نفت وجود دارد که می تواند بر عملکرد بورس تهران اثرگذار باشد. در این مورد باید سیاست های دولت را مدنظر قرار داده و بر آن اساس اقدام به سرمایه گذاری کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.