الگوریتم سیاه چاله یا Black Hole


برنامه ريزي منابع ابر با استفاده از روشي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي PSO

بخشی از متن برنامه ريزي منابع ابر با استفاده از روشي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي PSO :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

چکیده مقاله:

با افزایش رویکرد و اقبال به محاسبات ابری چالش های این حوزه نیز بیشتر در بین جوامع علمی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. از جمله این چالش ها که در محیط ابر مورد توجه قرار می گیرد، مسئله ی برنامه ریزی منابع ابر الگوریتم سیاه چاله یا Black Hole است که دوطیف خدمت دهنده ی سرویس ابر و مشتری سرویس ابر بر دو سر آن قرار می گیرند. چگونگی برنامه ریزی منابع ابر کهدر آن تخصیص بهینه وظایف به منابع موجود بطوریکه محدودیت های تعیین شده ارضا شود، مسئله ای است که موردتوجه محققان این حوزه قرار گرفته است، برای دست یافتن به این مقصود روش های متفاوتی ارائه شده است. ما در اینمقاله با ترکیب دو روش ازدحام ذرات و رقابت استعماری روشی کاراتر برای حل مسئله برنامه ریزی منابع ابر ارائه کردهایم. در روش پیشنهادی سعی شده نقاط قوت یک الگوریتم نقاط ضعف دیگری را پوشش دهد. با ترکیب این دو روشسرعت بالای روش بهینه سازی ازدحام ذرات با قدرت بالای الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری در پیدا کردن بهینهسراسری ترکیب شدند و به پیدا کردن راه حلی مناسبتر برای مسئله ی برنامه ریزی منابع ابر منجر گردیدند.

چالش هاي امنيت در محاسبات ابري و ضرورت محاسبه انبوه درسيستم آموزشي

بخشی از متن چالش هاي امنيت در محاسبات ابري و ضرورت محاسبه انبوه درسيستم آموزشي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا الگوریتم سیاه چاله یا Black Hole همایش : دومين همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

چکیده مقاله:

سیر تحول محاسبه ی انبوه چگونگی تجزیه شدن و به کارگیری در زیر بناهای بخش سوم دور دست را تغییر اساسی الگوریتم سیاه چاله یا Black Hole داده است. محاسبه ی انبوه برای شرکت ها و سازمان ها جذاب می باشد چون نیاز را برای طراحی به سوی تامین ذخیره رفع میکند و به آنها اجازه می دهد با منابع کم شروع کنند و کم کم با ارتقا درخواست ها آن را افزایش دهند. چالش هایی در اتخاذ محاسبه ی انبوه وجود دارد اما با وجود موانع, فرصت هایی برای تحقیق در چندین جنبه از محاسبه ی انبوه وجود دارد. یکی ازموضوعات اصلی, ایمنی داده ها و پنهانی اطلاعات ذخیره شده و به انجام رسیده در سیستم های تامین کنندگان انبوه میباشد. این مقاله, چندین کار تحقیقی را بر محاسبه انبوه مرتبط با چالش های ایمنی و اهداف اختفای آن بررسی می کند. هدف اولیه این مقاله, تهیه یک درک بهتر از چالش های ایمن محاسبه ی انبوه و شناخت مسیرها و راه حل هایی است که توسطصنعت خدمات انبوه پیشنهاد و اتخاذ شده است. همچنین در پایان این مقاله, اهمیت آموزش آنلاین را بحث و بر توسعه و پیشرفت کمی و کیفی آن برای بعضی سازمان ها و علوم فنی و دانشجویان مهندسی تاکید می کند. در اینجا لزوم سیستم های آموزشی بر مبنای انبوه را برای سازمان ها و کشورها بحث می کند

فایل ورد حل مساله ي فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم قلب (Heart Algorithm)

فایل ورد فایل ورد حل مساله ي فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم قلب (Heart Algorithm) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.الگوریتم سیاه چاله یا Black Hole

توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد حل مساله ي فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم قلب (Heart Algorithm)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد حل مساله ي فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم قلب (Heart Algorithm) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

چکیده مقاله:

امروزه برای حل مسائل بهینه سازی، الگوریتم های جدیدی ارائه می شود تا به جواب های بهتر و سریعتری دستپیدا کنیم از اینرو الگوریتم قلب (Heart Algorithm) در سال 2014 توسط دکتر عبدالرضا حاتملو ارائه شدهاست. یکی از الگوریتم های است که الگوریتم سیاه چاله یا Black Hole از طبیعت الهام گرفته شده، طبیعت نیز همیشه منبع الهام بخش بوده این بار باالهام از سیستم گردش خون و قلب انسان الگوریتمی برای مسائل بهینه سازی ارائه شده تا با این الگوریتمجواب های سریع و بهتری بدست آوریم. این الگوریتم پدیده گردش خون و قلب انسان را برای جستجوی فضایمسئله شبیه سازی می کند. در این مقاله مسئله فروشنده دورهگرد را با الگوریتم قلب پیاده سازی شده است.انتخاب پارامترهای الگوریتم قلب ازجمله تعداد جمعیت اولیه، شعاع قلب و تعداد تکرار حائز اهمیت هستند اگر بهدرستی انتخاب شوند، حتما جواب های بهتر در زمان کم تولید خواهد کرد. همچنین نتایج شبیه سازی نشان ازکارائی و عملکرد عالی این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.