معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها


نفت شاخص؛ برنت یا وست تگزاس اینترمدیت؟

یکی از بارزترین ویژگی های بازار جهانی نفت در سال جاری پیش افتادن بهای نفت خام برنت از بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت در داد و ستدهای جهانی است. مطلب پیش رو نگاهی دارد به این دگرگونی و آینده جایگاه نفت های خام شاخص در بازار جهانی نفت. این مطلب توسط گروه "مقالات شانا" از پایگاه "آر جی ای مانیتور" ترجمه شده است.

به گزارش شانا در این مقاله آمده است: در بحث های رسانه ای در باره بازار نفت گرایشی وجود دارد که می خواهد قیمت های نفت وست تگزاس اینترمدیت (دبلیو.تی. آی) را با بهای جهانی نفت گره بزند. بیش از 130 نوع نفت خام وجود دارد و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت حتی نفت شاخص بیشتر انواع نفت های خامی که درجهان مبادله می شوند، نیست. چنین ویژگی به نفت برنت تعلق دارد، که مخلوطی است از انواع نفت های خام دریای شمال. برنت برای قیمت گذاری دوسوم نفت های خامی که در جهان مبادله می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. اما دبلیو.تی. آی عمدتا برای قیمت گذاری نفتی که در آمریکا مصرف می شود، به کارمی رود. چه چیزی این دو نوع نفت خام را بسیار ویژه می سازد و درنگاه رسانه ها حتی وست تگزاس اینترمدیت را مهم تر جلوه می دهد؟

همه انواع نفت خام نمی توانند پایه یا شاخص نفت خام دیگر انواع نفت خام باشند. تنها سه نوع نفت خام است که به دلیل کیفیت و محل آن ها چنین ویژگی دارند که عبارتند از وست تگزاس اینترمدیت، برنت و فاتح دوبی.

وست تگزاس اینترمدیت و برنت جزو نفت خام های سبک و شیرین هستند که به دلیل سهولت نسبی پالایش، مطلوب ترین نوع نفت خام هستند. شیرین بدان معناست که این نوع نفت ها دارای گوگرد اندکی هستند. در مقابل آن، نفت های ترش قرار دارند. همچنین سبک بدان معناست که این نوع نفت های خام در قیاس با آب دارای وزن مخصوص پایین تری هستند و یا چگالی آنان کمتر است. در مورد نوع نفت های خام سنگین عکس این وضعیت صادق است.

انجمن نفت آمریکا (ای پی آی) نفت خام سبک را نفتی تعریف می کند که وزن مخصوص آن 3/31 درجه یا بالاتر است. اگر وزن مخصوص یک نوع نفت خام یا ثقل ای پی آی آن بیش از عدد 10 باشد، سبک تر است و در آب به حالت شناور در می آید. با این حال، نفت خام نمی تواند چندان سبک باشد – نفت خام بالای 45 درجه ای پی آی ترکیب های کمتری دارد و از نظر پالایشگاه ها کمتر مطلوب است زیرا بنزین و یا سوخت دیزل دارای اوکتان بالای کمتری از آن به دست می آید. پالایشگاه هایی که بنزین تولید می کنند نفت خام وست تگزاس اینترمدیت اما پالایشگاه هایی که سوخت دیزل تولید می کنند، نفت خام برنت را ترجیح می دهند معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها که اندکی سنگین تر است.

نفت خام های دارای کیفیت پایین تر مانند دوبی (که در امارات متحده عربی با نام فاتح شناخته می شود)، معمولا در مقایسه با نفت خام سبک شیرین با تخفیف به فروش می رسند و در ازای مکان نیز تعدیلاتی در بهای آن صورت می گیرد. بهای نفت خام فاتح دوبی که نوعی نفت خام متوسط و ترش است پایه نفت خامی است که مقصد آن بازارهای آسیا است. اگر چه کیفیت این نوع نفت خام پایین تر است اما به دلیل در دسترس بودن فوری آن در آسیا پایه نفت خام این منطقه به حساب می آید. نفت خام فاتح دوبی در بازار مبادله دوبی و بازار اینترکانتینانتال (آی سی یی) در لندن نیز در قالب قراردادهای آتی مبادله می شود.

برنت، پایه نفت های خامی است که در اروپا، آفریقا و گاهی شمال آمریکا مصرف می شوند. بیشتر نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در آینده در بازار نایمکس (بازار مبادله نیویورک) و مقداری از آن نیز در بازار مبادله لندن (آی سی یی) مبادله می شود. نفت خام برنت عمدتا در بازار لندن و مقداری از آن نیز در بازار مبادله نیویورک داد و ستد می شود.

چه چیزی سبب برجستگی بیش از اندازه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در رسانه های جهان می شود؟ نخست این که وست تگزاس اینترمدیت با کیفیت ترین نفت خام موجود جهان است. نفت خام تاپی مالزی در جای دوم قرار دارد. حتی گوگرد این نوع نفت خام کمتر است اما ثقل ای پی آی ان بیش از 45 است. دوم این که شفافیت و فراوانی داده ها در مورد قیمت های نفت خام وست تگزاس اینترمدیت و بنیادهای ضروری عرضه و تقاضای آن، دبلیو.تی.آی را اغلب به نفت شاخص برتر تبدیل می کند. برای مثال داده های مربوط به ذخایر نفت خام برنت کمتر در دسترس عموم قرار دارد، در حالی که ذخایر نفت خام وست تگزایس اینترمدیت توسط اداره اطلاعات انرژی (آمریکا) به صورت هفتگی اعلام می شود.

سوم این که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت پایه نفت خامی است که در آمریکا مصرف می شود. آمریکا بزرگ ترین مصرف کننده نفت خام جهان است و 25 درصد تقاضای جهانی نفت به این کشور تعلق دارد. چهارم این که وست تگزاس اینترمدیت بیشترین قراردادهای مبادله نفت خام آتی را در جهان به خود اختصاص می دهد. در سال 2008 تنها در بازار مبادله نیویورک (نایمکس) 134 میلیون و 674 هزار و 264 قرارداد مبادله نفت خام تحویل آتی مبادله شد در حالی که این میزان در مورد نفت خام برنت در بازار آی سی یی در لندن 68 میلیون و 368 هزار و 208 مورد بود. وست تگزاس اینترمدیت معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها بزرگ ترین بازار نفت کاغذی جهان را از نظر حجم مبادله داراست و از این نظر از نفت خام برنت بسیار جلوتر است. سایر نفت های خام مانند نفت خام ترش اورال، فاقد بازارهای کاغذی دارای نقدینگی کافی هستند و عمدتا در بازارهای فیزیکی مبادله می شوند که جمع آوری داده ها در مورد قیمت های تک محموله آن ها بر یک مبنای زمانی منظم دشوار است.

به این ترتیب دلایل قانع کننده ای وجود دارد که نفت خام دبلیو.تی. آی در رسانه ها نمود بیشتری داشته باشد. اما همچنین نشانه های فزاینده ای حاکی از از دور خارج شدن این نوع نفت خام به عنوان نفت شاخص است. مسائل مرتبط با تقاضای محلی گاهی می تواند به اندازه ای بر نفت خام وست تگزاس اینترمدیت اثر بگذارد که این نوع نفت خام دیگر معرف شرایط بازار نفت جهانی نباشد. اگرچه تقاضای نفت در همه جای جهان در حال کاهش است، اما این کاهش لزوما به همان اندازه سقوط تقاضا برای وست تگزاس اینترمدیت نیست.

در حالی که ذخایر نفت خام در خارج از آمریکا درحال کاهش بوده است ذخایر نفت خام در داخل این کشور افزایش می یافته است. کمبود محل ذخیره نفت در پایانه کاشینگ در اوکلاهما – محل معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها تحویل نفت وست تگزاس اینترمدیت در قراردادهای آتی - به کاهش شدید بهای این نوع نفت خام انجامیده است به نحوی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در حال حاضر کمتر از بهای نفت خام برنت به فروش می رسد.

همچنانکه ال مورس کارشناس اقتصادی موسسه "ال سی ام کامادیتیز" می گوید: وست تگزاس اینترمدیت یک نوع نفت خام محصور در خشکی است که از راه های آبی به بازار دسترسی ندارد تا از معضل افزایش ذخایر بکاهد و این بدان معناست که تنها افزایش تقاضا از سوی پالایشگاه های ناحیه میدوست آمریکا یا عرضه کمتر در منطقه است که می تواند میزان ذخایر این پایانه را کاهش دهد. ساخت خطوط لوله برای انتقال نفت از پایانه کاشینگ به بخش خلیج مکزیک آمریکا نیز می تواند میزان ذخایر را کاهش دهد.

همچنین نوع نفتی که در ذخایر نفت خام پایانه کاشینگ ذخیره می شود تغییراتی ایجاد شده و بخش فزاینده ای از نفتی که در پایانه کاشینگ ذخیره می شود، نفت خام وست تگزاس ایندمدیت نیست. کاشینگ به پایانه ای تبدیل شده است که بر سر راه انتقال نفت کانادا و بویژه منابع نفت غیرمتعارف آن مانند ماسه های نفتی که نفت سنگین از آن تولید می شود، قرار دارد. به این ترتیب قیمت های نفت وست تگزاس اینترمدیت دیگر معرف با کیفیت ترین نفت خامی که نفت خام های دیگر در مقایسه با آن با قیمت های پایین تری به فروش می رسند، نیست.

بعلاوه، ذخایرنفت خام پایانه کاشینگ تنها حدود 35 میلیون بشکه از 300 میلیون بشکه ذخایر نفت خام آمریکا از نوامبر 2008 است. از نظر کیفیت و کمیت، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت دیگر معرف واقعی بازار نفت جهانی نیست. این نوع نفت خام حتی دیگر نفت خام شاخص بازار آمریکا نیز نیست: انواع نفت خام های سبک و شیرین دیگری در آمریکا وجود دارند که در سایر قسمت های کشور مورد استفاده قرار می گیرند، اما بازار مبادله نیویورک (نایمکس) ترجیح می دهد نفت خام وست تگزاس اینترمدیت را، که در کاشینگ اوکلاهما ذخیره شده و به بازار میدوست آمریکا ارسال می شود، نفت شاخص خود قرار دهد.

آیا زمان آن فرارسیده است که از نفت خام وست تگزاس اینترمدیت را به حاشیه رانده و برنت را شاخص بازار جهانی نفت بدانیم؟ برنت دومین بازار شفاف نفت را داراست و حجم مبادله فرآورده های آن بسیار قابل ملاحظه است. نفت خام برنت پایه دوسوم نفت خامی است که در جهان مبادله می شود. به لحاظ تاریخی نفت خام برنت بین سال های 1987 تا 2009 با میانگین تخفیف یک دلار و 48 سنت در برابر نفت خام وست تگزاس اینترمدیت مبادله شده است اما جدول قیمت ها شاهد تغییراتی است: بین مه سال 1986 و فوریه 2009 در 73 درصد روزهایی که بهای نفت خام برنت از وست تگزاس اینترمدیت بیشتر بود مربوط به سال های پس از2000 است و 40 درصد این موارد منحصر به دو سال گذشته است. "انحراف معیاری" در رابطه تفاوت قیمت وست تگزاس اینترمدیت و برنت در هشت سال گذشته افزایش یافته و از یک دلار و 45 سنت در فاصله سال های 1986 تا 2009 به دو دلار و 6 سنت در سا های 2000 تا 2009 رسیده است. در روز 12 فوریه (24 بهمن) سال جاری بهای نفت برنت شاهد حداکثر تفاوت با وست تگزاس اینترمدیت بود و هر بشکه 10 دلار و 58 سنت (در معاملات پایانی) بالاتر از وست تگزاس اینترمدیت خرید و فروش شد، هر چند که در روز 15 ژانویه (26 دی) این تفاوت در مبادلات نیمروزی به 11 دلار و 56 سنت رسیده بود.

اما نفت خام برنت نیز به عنوان نفت شاخص بازار مسائل خاص خود را دارد: نفت خام برنت نیز می تواند جلوه مخدوش شده ای از بازار جهانی نفت را به نمایش بگذارد زیرا در ارتباط با این نوع نفت عوامل محلی عوامل جهانی را تحت الشعاع قرار می دهد. در حال حاضر تولید نفت خام برنت به چند هزار بشکه در روز کاهش یافته است. افزایش بهای نفت خام برنت ممکن است منعکس کننده کمیابی فزاینده آن باشد و نه لزوما موازنه جهانی عرضه و تقاضا. بعلاوه در خارج از آمریکا، سوخت دیزل در حال تبدیل شدن به سوخت برتر است. با وجود این، نفت خام برنت تنها نوع نفت خامی نیست که از آن سوخت دیزل تولید می شود و پالایشگاه ها در حال افزایش ظرفیت پالایش نفت خام ترش هستند.

اگر به دلیل فقدان اطلاعات کافی در مورد قیمت نفت خام های ترش نبود، این نوع نفت های خام که به مقصد آسیا حمل می شوند می توانستند شاخص دقیق تری برای تغییرات بازار جهانی نفت باشند. چین دومین وارد کننده بزرگ نفت خام پس از آمریکا است و حدود 10 درصد نفت خام جهان را مصرف می کند. چین و بازارهای نوظهور بیشترین رشد تقاضای نفت خام را دارند و سوال اینجاست که چه نوع نفت خامی را بیشتر خریداری می کنند؟ یقینا نفت ترش. آسیا پالایشگاه هایی را راه اندازی کرده است که می توانند نوع نفت خام هایی را که پالایش آنان دشوار است (وعمدا از این نوع خام استفاده می کنند) پالایش کنند و قصد دارند تعداد بیشتری از این پالایشگاه ها بسازند. افزایش تقاضا برای نفت خام ترش همراه با کاهش تولید اوپک سبب شد بهای نفت خام دوبی برای نخستین بار در روز 6 ژانویه 2009 (17 دی) از نفت برنت پیشی گیرد. نه تنها نفت خام ترش شاهد رشد تقاضای بیشتری است، بلکه رشد تولید آن نیز از نفت خام سبک شیرین پیشی می گیرد.

بیشتر نفت خام باقیمانده جهان ترش یا سنگین است، و بنا بر معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها این سهم این نوع نفت خام در تولید نفت جهان احتمالا افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تولید نفت خام های سبک و شیرین پیوسته کاهش می یابد. با وجود این، تا زمان ایجاد یک شبکه گسترده و همزمان در مورد قیمت های نفت خام ترش مجبور خواهیم بود به نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به عنوان "راه میانبر" شرایط بازار جهانی نفت رضایت دهیم.

قیمت نفت خام رشد کرد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات روز جمعه با ۸۴ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۹ سنت رسید.

قیمت نفت | میز نفت

به گزارش میز نفت ، در حالی که اختلال در تولید جهانی نفت موجب شده تا شرکت های انرژی اقدام به برداشت از ذخایر نفت خام خود کنند، قیمت نفت روز جمعه به بالاترین رقم حدود سه سال گذشته رسید و سومین رشد هفتگی متوالی را به ثبت رساند.

با این وجود آغاز فروش نفت از محل ذخایر دولت چین سبب شد تا رشد قیمت اندکی محدود شود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات روز جمعه با 84 سنت معادل 1.1 درصد افزایش به 78 دلار و 9 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم درپایان معاملات دیروز با 68 سنت معادل 0.9 درصد رشد به 73 دلار و 98 سنت رسید.

این بالاترین رقم پایانی ثبت شده برای نفت برنت از اکتبر 2018 بیشترین رقم پایانی نفت خام آمریکا از جولای 2021 بود.

همچنین نفت برنت سومین رشد هفتگی متوالی و نفت وست تگزاس اینترمدییت پنجمین افزایش هفتگی متوالی خود را به ثبت رساند که علت اصلی آن معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها اختلال گسترده در تولید خلیج مکزیک پس از وقوع طوفان آیدا در اواخر ماه آگوست بوده است.

لوئیز دیکسون تحلیلگر بازارهای نفت در موسسه ریستاد انرژی گفت: «قیمت های نفت یک هفته افزایشی دیگر را پشت سرگذاشتند. به نظر می رسد که بازار خود را برای تاثیر بلندمدت اختلال در عرضه آماده کرده و احتمالا تامین نیاز پالایشگاه ها موجب کاهش حجم ذخایر نفتی خواهد شد.»

برخی اختلال ها ممکن است ماه ها تداوم یابد و همین مسئله سبب کاهش شدید ذخایر نفت آمریکا و کل جهان شده است.

پالایشگاه های آمریکایی تلاش دارند با استفاده از نفت عراق و کانادا جای خالی نفت خلیج مکزیک را پر کنند.

در عین حال گزارش ها حاکی است به دلیل کاهش سرمایه گذاری و تاخیر در عملیات تعمیر و نگهداری در دوره کرونا، برخی از اعضای گروه اوپک پلاس برای افزایش تولید خود با مشکل مواجه شده اند.

روسیه گفته همچنان یک تامین کننده قابل اتکای نیازهای انرژی در بازار جهانی به شمار می رود. ایران هم که خواستار افزایش صادرات نفت است گفته خیلی زود مذاکرات احیای برجام را از سر خواهد گرفت.

قیمت نفت برنت به ۱۰۸ دلار رسید

قیمت نفت برنت به ۱۰۸ دلار رسید

به گزارش روز پنج‌شنبه خبرنگار انجمن قیر ایران به نقل از نشریه ال اکونومیستا، معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها در حالی که قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن در بازار آتی لندن به ۱۰۸.۷ دلار آمریکا رسید اما قیمت نفت خام اروپا همچنان کمتر از بالاترین رقم سالانه (۱۲۷.۹۸ دلار) است که در هشت مارس (۱۷ اسفند) ثبت شد.

از سوی دیگر، معاملات آتی وست تگزاس نیز حدود ۴ درصد افزایش یافت و در محدوده ۱۰۴ دلار در هر بشکه قرار گرفت. این رقم بالاترین قیمت وست تگزاس از ۳۰ مارس است. نفت خام آمریکا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۳۸ درصد افزایش یافته و حداکثر سالانه خود را به ۱۲۳.۷ دلار رسانده است.

قیمت نفت برنت همزمان با از بین رفتن امیدها از توافق صلح آتی بین روسیه و اوکراین و در میانه نگرانی سرمایه‌گذاران از عرضه نفت، افزایش یافته است.

روند افزایشی برنت در حالی ثبت شده است که آژانس بین‌المللی انرژی امروز پیش‌بینی کرد که با وجود کاهش عرضه نفت از مسکو، اختلال جدی در عرضه را پیش‌بینی نمی‌کند و برآوردهای خود از تقاضای جهانی نفت خام را کاهش می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است تقاضا در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۹.۴ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این میزان هر چند ۱.۹ میلیون بشکه بیشتر از سال ۲۰۲۱ بوده اما ۲۶۰ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی یک ماه گذشته است.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و ایالات متحده آمریکا برای آزادسازی حجم عظیمی از ذخایر نفتی خود (دو بار متوالی در یک ماه) توافق کرده‌اند تا از این طریق بازار پر تلاطم افزایش قیمت نفت را آرام کنند. طبق اعلام آژانس بین المللی انرژی، تا شش ماه آینده معادل بیش از یک میلیون بشکه در روز در اختیار بازارهای جهانی قرار می‌گیرد.

بهای نفت در بازارهای جهانی

خبر برداشته شدن برخی از محدودیت‌های کرونایی در چین امید به بهبود فعالیت اقتصادی در این کشور و بالا رفتن تقاضا در بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا را .

بهای نفت در بازارهای جهانی

خبر برداشته شدن برخی از محدودیت‌های کرونایی در چین امید به بهبود فعالیت اقتصادی در این کشور و بالا رفتن تقاضا در بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا را افزایش داده و باعث افزایش قیمت نفت شده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 2 دلار و 32 سنت معادل 2.48 درصد افزایش به 95 دلار و 99 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 2 دلار و 49 سنت معادل 2.88 درصد افزایش 88 دلار و 96 سنت معامله می‌شود.

زمان قرنطینه‌ها در چین برای کسانی که در تماس مستقیم با افراد مبتلا به کووید 19 بوده‌اند و همچنین برای مسافران ورودی تا 2 روز کاهش پیدا کرده‌ و جریمه خطوط هوایی برای وارد کردن افراد مبتلا هم برداشته‌شده است.

افزایش ذخایر نفت آمریکا و طولانی شدن ترس از کاهش تقاضا در چین باعث کاهش قیمت هفتگی نفت برنت و نفت آمریکا شد، اما افزایش قیمت این شاخص‌های نفتی در اواخر هفته، از شدت این کاهش قیمت کاست.

پایین آمدن ارزش دلار هم از قیمت نفت حمایت کرده‌است چون خرید آن را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌کند.

انتشار خبر تورم پایین‌تر از حد انتظار در آمریکا امید به آرام‌تر شدن روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی را افزایش داده و احتمال رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را پایین آورده‌است. بدین‌ترتیب از قیمت نفت هم حمایت می‌شود.

وزیر انرژی عربستان با اشاره به بی‌ثباتی‌های به‌وجودآمده معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها در اقتصاد دنیا در آستانه اجلاس آینده اوپک پلاس گفت این ائتلاف همچنان نسبت‌به تولید نفت محتاط است.

ائتلاف اوپک پلاس ماه گذشته با کاهش شدید تولید موافقت کرد و اجلاس بعدی آن در چهارم دسامبر برگزار خواهد شد.

در چین، علاوه‌بر دورکاری‌ها که تقاضا برای سوخت را پایین آورده، رفت‌وآمد در سراسر کشور هم از ترس گرفتار شدن در قرنطینه‌ها کاهش یافته‌است.

نفت برنت ۹۲ دلار و ۴ سنت شد

نفت برنت ۹۲ دلار و ۴ سنت شد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در آسیا در روز سه‌شنبه تقریباً ثابت بوده‌است. ازیک‌طرف پایین آمدن ارزش دلار از قیمت نفت حمایت می‌کند و از طرف دیگر افزایش تولید نفت شیل آمریکا و احتمال رکود اقتصاد دنیا به‌خاطر تورم بالا مانع افزایش قیمت نفت می‌شود.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 42 سنت معادل 0.46 درصد افزایش به 92 دلار و 4 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 45 سنت معادل 0.53 درصد افزایش 85 دلار و 91 سنت معامله می‌شود.
شاخص دلار در برابر سایر ارزهای بزرگ دنیا 0.82 درصد کاهش‌یافته و به 112.11 رسیده‌است. پایین آمدن ارزش دلار خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌کند.
افزایش تولید نفت شیل آمریکا کمبود نفت در بازار را آرام کرده و مانع بالا رفتن بیشتر قیمت آن می‌شود.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تولید نفت در حوزه پرمین تگزاس و نیومکزیکو، بزرگ‌ترین حوزه نفت شیل آمریکا 50 هزار بشکه در روز در ماه جاری افزایش‌یافته و به رکورد 5.453 میلیون بشکه در روز برسد.
انتظار آسان شدن سیاست‌های پولی چین برای کمک به اقتصاد آسیب‌دیده این کشور از بحران کرونا هم قیمت نفت را بالا می‌برد. بانک مرکزی چین برای دومین ماه پیاپی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته‌است.
دراین‌بین، اعضای ائتلاف اوپک پلاس طرح کاهش شدید تولید را که ماه گذشته در مورد آن توافق کرده بودند امضا کردند. کاخ‌سفید ریاض را متهم کرده بود برخی از این کشورها را مجبور به حمایت از این طرح کرده‌است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.