یک همبستگی مثبت کامل چیست؟


مزایای استفاده از نیتروژن در لاستیک خودرو

هنگامی که تایر را با نیتروژن پر می‌کنیم به ندرت پیش می‌آید که به مرور زمان فشار باد تایر کاهش یابد، زیرا نیتروژن به سختی می‌تواند از آن خارج شود.
نکات مثبت استفاده از باد نیتروژن به این شرح است:
• افزایش فوق العاده عمر لاستیک
• نرم شدن کمک‌های ماشین
• تنظیم باد همیشگی لاستیک‌ها
• کاهش مصرف سوخت
• ترمزگیری عالی در سرعت‌های بالا و شدید
• مناسب برای رینگ‌های اسپرت

همبستگی چیست؟

همبستگی یک اندازه گیری آماری از رابطه بین دو متغیر است . همبستگی های احتمالی بین 1 تا 1 می باشد. همبستگی صفر نشان می دهد که بین متغیرها رابطه ای وجود ندارد. همبستگی -1 نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل است، به این معنی که به عنوان یک متغیر افزایش می یابد، دیگر کاهش می یابد. همبستگی +1 نشان دهنده یک همبستگی کامل مثبت است، به این معنی که هر دو متغیر در یک جهت با یکدیگر حرکت می کنند.

سوالات مربوط به همبستگی

یکی از خواننده ها می نویسد: "من فقط در حال استفاده از روش های تحقیقاتی به پایان رسید و من فکر می کنم که پاسخ به دو سوال ممکن است اشتباه باشد. در یک مورد، من فکر می کنم که ضعیف ترین رابطه با -0.74 (c) نشان داده شده است در مورد مسابقه پاسخ نگرفته است. برای سوال دیگری، من فکر می کنم که قوی ترین رابطه با +0.79 (ب) و نه -0.98 (د) نشان داده شده است که در پاسخ مسابقه داده شده است یا شاید من به سادگی از دست دادن یک نقطه است. "

هنگامی که به همبستگی می آید، مراقب باشید که مثبت را با ضعف قوی و منفی محاسبه نکنید. رابطه بین دو متغیر میتواند منفی باشد، اما این بدان معنا نیست که رابطه قوی نیست.

به یاد داشته باشید، قدرت همبستگی از -1.00 به +1.00 اندازه گیری می شود. ضریب همبستگی، اغلب به عنوان r بیان می شود، نشان دهنده اندازه گیری جهت و استحکام رابطه بین دو متغیر است.

هنگامی که مقدار r نزدیک به +1 یا -1 است، نشان می دهد که یک رابطه خطی قوی بین دو متغیر وجود دارد. همبستگی -0.97 یک همبستگی منفی قوی است در حالیکه همبستگی 10. 0 همبستگی مثبت ضعیف است. هنگامی که شما در مورد همبستگی فکر می کنید، فقط این قاعده ی دستی را به خاطر بسپارید: رابطه نزدیک تر به 0 است، آن ضعیف تر است، در حالی که نزدیک به +/- 1 است، آن قوی تر است.

بنابراین، برای سوال اول، 10.10 در واقع یک همبستگی ضعیفتر از -0.74 است و برای سوال بعدی، -0.98 یک همبستگی قوی تر از +0.79 است.

مطمئنا (و شما احتمالا در تمام کلاس های روانشناسی خود یک میلیون بار شنیده اید) همبستگی علیت را برابر نمی کند.

فقط به این دلیل که دو متغیر ارتباط دارند به این معنا نیست که تغییرات در یک متغیر باعث تغییر در دیگری شود.

همبستگی صفر چیست؟

همبستگی صفر نشان می دهد که آمار همبستگی ارتباط بین دو متغیر را نشان نمی دهد. مهم است که توجه داشته باشیم که این به این معنا نیست که در همه وجود ندارد؛ به سادگی به این معنی است که رابطه خطی وجود ندارد. همبستگی صفر اغلب با استفاده از اختصار r = 0 نشان داده شده است.

همبستگی تصویری چیست؟

یک همبستگی خیالی ، ادراک رابطه بین دو متغیر است، زمانی که تنها یک رابطه جزئی یا کاملا بدون رابطه وجود دارد. به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد به این نتیجه می رسند که یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ به دلیل اینکه دو رویداد در یک نقطه در گذشته رخ داده است، یک رویداد باید علت دیگری باشد. این همبستگی های خیالی می تواند در تحقیقات علمی و در شرایط واقعی رخ دهد.

Stereotypes نمونه خوبی از همبستگی های خیالی است.

تحقیقات نشان داده است که مردم تمایل دارند که گروه ها و صفات خاصی با هم درگیر شوند و اغلب قدرت ارتباط بین دو متغیر را بیش از حد ارزیابی کنند. به عنوان مثال، بیایید فرض کنیم که یک مرد یک اعتقاد اشتباه را دارد که همه مردم از شهرهای کوچک بسیار مهربان هستند. هنگامی که فرد با یک شخصیت بسیار مهربان برخورد می کند، فرض فوری او ممکن است این باشد که فرد از یک شهر کوچک است، هرچند که مهربانی با جمعیت شهری ارتباط ندارد.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.

ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.

ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

Correlation Coefficient

که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کورولیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

در نظریه احتمالات؛ امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود.

کواریانس یا هم‌وردایی (Covariance):

در نظریه احتمالات، اندازه تغییرات هماهنگ دو متغیر تصادفی است. (اگر دو متغیر یکی باشند کواریانس برابر واریانس خواهد شد). چنانکه دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند کواریانس آنها صفر خواهد بود.

ضریب همبستگی پیرسون ( Pearson Correlation Coefficient):
روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient):

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده‌است.

انحراف معیار(Standard deviation):

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است.

اعلام حمایت و همبستگی «متروپلیس» با شهروندان شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، جوردی واکوور دبیرکل متروپلیس طی پیامی به محمدحسن اسدی شهردار شیراز در پی حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ (ع)، حمایت و همبستگی کل جامعه متروپلیس را با شهروندان شهر تاریخی شیراز اعلام کرد.

متن پیام بدین شرح است؛

پیرو خبر حمله تروریستی هولناک به حرم شاهچراغ و درد و رنج غیرقابل تحمل و از دست رفتن زندگی انسان‌ها، بدین وسیله حمایت و همبستگی کل جامعه متروپلیس را با شهروندان شهر تاریخی شیراز، عضو ارزشمند این سازمان و دوست همه ما، اعلام می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

برای دهه‌ها، تعهد به صلح و زندگی ارزشمند انسان، شهرهای جهان را در کنار هم جمع کرده است.

ارزش‌های دیپلماسی شهری دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی است که شهر شما چهارشنبه گذشته تجربه کرد. آگاهم وقتی اعلام می‌دارم در رد و مبارزه با تروریسم و خشونت در کنار شما به عنوان شهردار و شهروندان شهر شیراز ایستاده‌ایم از جانب کل جامعه متر وپلیس سخن می‌گویم، شهرها تسلیم ترور نخواهند شد و متحد و شانه به شانه علیه آن ایستاده‌ایم.

در این لحظات اندوه برای شهروندان شهر جنابعالی، فکر و دعای اعضای متروپلیس همراه کسانی است که زندگیشان بواسطه این جنایت سنگدلانه به پایان رسیده، کسانی‌که همچنان جراحاتشان در حال التیام بوده و کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند.

می‌دانیم شهر شیراز و شهروندان آن، بازماندگان این حادثه را تنها نخواهند گذاشت و درد و رنج آنان را فراموش نخواهند کرد و می‌خواهیم شیراز بداند که تنها نیست و صمیمانه آرزو داریم که صلح و آرامش روحی به زودی به شیراز باز گردد.

بنابراین گزارش، انجمن کلانشهرهای جهان، متروپلیس، با بیش از ۱۴۰ عضو از سرتاسر جهان، از مهمترین و معتبرترین نهادهای بین‌المللی در حوزه مدیریت شهری بوده که در سال ۱۹۸۴ به ابتکار شهرداری پاریس تأسیس شد و مقر و دبیرخانه مرکزی آن در بارسلون اسپانیا قرار دارد.

شهرداری شیراز سال ۱۳۸۶ عضو متروپلیس شد و آذر ۱۳۹۹ با رأی اعضای مجمع عمومی به عضویت هیأت مدیره این سازمان درآمد.

مولوی عبدالحمید: هر مقامی که در جنایت جمعه یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ خونین زاهدان دست داشته، باید محاکمه شود

مولوی عبدالحمید,امام جمعه اهل‌سنت زاهدان

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱ بر همبستگی ملت ایران تأکید کرد و «منافع ملی» را اولویت نخست همۀ ایرانیان دانست.

به گزارش شفقنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌ جمعه اهل‌ سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید در خصوص مفهوم «بیداری اجتماعی» تصریح کرد: «بیداری اجتماعی به‌معنای آن است که وظایف و مسئولیت‌هایی را که هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ انسانی بر عهده داریم، بشناسیم. باید هم حقوقی را که بر گردن ماست و هم حقوقی را که ما بر دیگران داریم بشناسیم و آن‌ها را مطالبه کنیم. حق دوسویه است؛ همان‌طور که شما در مقابل حاکم حق و حقوقی دارید، حاکم هم بر شما حقی دارد. هیچ حکومتی در دنیا نباید بین مردم تبعیض قائل شود. تبعیض و نابرابری در هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی مجاز نیست. همۀ مردم با هر زبان و رنگی و با هر مذهب و دینی، شهروند هستند.»

وی افزود: «دین اسلام هم هرگز اجازه نمی‌دهد بین شهروندان و مردم تفاوتی وجود داشته باشد. وقتی پیامبر (ص) در مدینه منوره حکومت تشکیل دادند، بین قبایل و اقوام اصلا تفاوت قائل نشدند. حتی سلمان فارسی که از ایران آمده بود و هیچ خویشاوندی نداشت، جزو اهل‌بیت قرار گرفت. بلال حبشی که غلام بود و ابوبکر او را آزاد کرد، چنان جایگاهی داشت که از نزدیکان پیامبر (ص) شد. تا آخرین لحظه‌ای که آن‌حضرت (ص) از دنیا رفتند، دو روز متوالی شکم سیر غذایی نخوردند تا حال گرسنگان را بدانند. آن‌حضرت (ص) مال و ثروتی جمع نکردند و وصیت کردند که هرچه من ترک می‌کنم، متعلق به عموم مردم است. متاسفانه به سیره پیامبر (ص) عمل نشده و التهابات کنونی جامعه نیز ناشی از همین مسئله هستند.»

همۀ ایرانیان برادران ما هستند

وی در ادامه به سه مسئله اشاره کرد و گفت: «یکی حق عمومی و ملی است که متعلق به تمام ملت ایران است و ما هم جزو ملت ایرانیم و احساس همبستگی با مردم می‌کنیم. ما همۀ مردم ایران را چه مسلمان و چه غیرمسلمان، برادر خود می‌دانیم. شیعه و سنی و تمام فرَق اسلامی با ما برادری اسلامی دارند و با دیگران، برادری وطنی داریم. هموطنان ما اعم از یهودیان، نصرانی‌ها، دراویش یا از هرگروه دیگری که باشند و اعتقادی به اسلام و خدا نداشته باشند و در این کشور زندگی کنند، برادران وطنی ما هستند. تمام انسان‌های روی زمین برادران انسانی ما هستند.»

عبدالحمید گفت: «همۀ ما ایرانیان در منافع ملی مشترک هستیم و یکی از مسائل مهم ملی، امنیت و برادری است. من همیشه وقتی خدمت مسئولان رسیده‌ام، اول از همه گفته‌ام که برای ما مهمتر از هرچیز، یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ منافع ملی همه ایرانیان است.»

وی افزود: «ما ظالم را نصیحت می‌کنیم اما با ظالم همراه نیستیم. هرکس در هر گوشه کره خاکی ظلم کند، مثل ظلمی که روس‌ها بر اوکراینی‌ها می‌کنند، یا ظلم اسرائیلی‌ها بر مسلمانان فلسطین، ما با آن‌ها همراه نیستیم و از ظلم بیزاریم.»

ضعف کشور، یک‌دست‌بودن مدیریت آن است

عبدالحمید، مسئله دوم و سوم را «خواسته‌های مذهبی» و «خواسته‌های قومی» عنوان کرد و گفت: «ایران متشکل از مذاهب مختلف است و این مذاهب نیاز به آزادی دارند و نباید در آن‌ها دخالت شود. پس از آن، خواسته‌های قومی است که ایران متشکل از اقوام مختلف نیز هست. متأسفانه در ایران اسلامی گرفتار تبعیض‌های قومی و مذهبی هستیم.»

وی افزود: «خواسته‌های ما برحق است و زیاده‌خواهی نداریم. همان‌طور که خواسته‌های ملی، خواسته همه ایرانیان است، ما بر خواسته‌های قومی و مذهبی خود نیز پافشاری می‌کنیم و این را حق قانونی خود می‌دانیم. اگر کسی ما را قانع کند که شما این حق را ندارید و دلایلش درست باشد، قانع می‌شویم. ما همیشه گفته‌ایم که سر مویی پا از حق و انصاف فراتر نمی‌گذاریم. ما می‌گوییم رفتار باید عادلانه و منصفانه باشد و همگی باید خدا را در نظر بگیریم.»

وی در ادامه اظهار داشت: «ما در حقوق ملی، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی‌های سیاسی را مطالبه می‌کنیم. ما بارها گفته‌ایم که مشکلات ایران تنها مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست. این یکی از مشکلات است اما مهمتر از آن، مشکلات آزادی است. در ایران تکثرگرایی نیست و تا تکثرگرایی نباشد و تا مجلس و قوه‌های مختلف و ادارات متشکل از افراد شایسته و توانمند همه مذاهب و اقوام و تفکرات گوناگون نباشد، رشد و ترقی نمی‌کند. اعتقاد من بر این است که ضعف فعلی در مدیریت کشور، به‌خاطر یک‌دست بودن آن است. اگر مدیریت کشور یکدست نمی‌بود و از همه طیف‌ها و توانمندان، ولو اینکه نماز نخواند و دین‌دار نباشد، استفاده می‌کردیم، امروز شاهد این اعتراضات نبودیم. این صدا، صدای ملت شماست. ما خیرخواه شماییم و می‌گوییم این صدا را بشنوید و به خواسته‌هایشان توجه کنید.»

چه در مصلای زاهدان، چه در شاهچراغ؛ حمله تروریستی محکوم است

مولوی عبدالحمید در ادامه حمله به شاهچراغ را محکوم کرد و گفت: «من حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز را هم محکوم می‌کنم. این حمله به انسان‌های بی‌دفاع انجام شد و طبق آمارها ۱۳ نفر در آنجا کشته شده‌اند. این حمله ناجوانمردانه محکوم است، همانطور که ما حمله به مصلای زاهدان را محکوم می‌کنیم. کشتن نمازگزاران چه در مصلای زاهدان باشد چه در یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ شاهچراغ توسط هرکسی هم که باشد، از دیدگاه ما محکوم است.»

وی افزود: «ما گلایه‌ای هم داریم از اینکه مسئولان رده‌بالا با شهدای شاهچراغ همدردی کردند و به بازماندگان تسلیت گفتند و ما انتظار داشتیم مسئولان به مردم ما هم تسلیت بگویند.»

هر مقامی که در جنایت جمعه خونین زاهدان دست داشته، باید محاکمه شود

عبدالحمید درخصوص بیانیه اخیر شورای تأمین استان سیستان‌وبلوچستان پیرامون حادثه جمعه خونین زاهدان اظهار داشت: «اخیرا شورای تأمین استان بیانیه‌ای صادر کرده است. ما در بیانیه‌های قبلی شورای تأمین نکته مثبتی ندیدیم و این، گلایه ما از شورای تأمین بود، اما در بیانیه اخیر، اگرچه بنده این بیانیه را کامل مطالعه نکرده‌ام، اما در این بیانیه نکات مثبتی هم موجود است، اگرچه برای ما هنوز قانع‌کننده نیست. در این بیانیه، شورای تأمین گفته که مردم زاهدان در مصلی بی‌گناه کشته شده‌اند و گویا دولت به این مسئله اقرار کرده است. نکته دیگر آنکه شورای تأمین گفته که کسانی که مردم را به قتل رسانده‌اند باید محاکمه شوند و عده‌ای را هم عزل کرده‌اند؛ گرچه این‌هایی که عزل شده‌اند در سطح بالایی نیستند.»

وی گفت: «ما انصاف می‌کنیم و هرجا کار درستی انجام شود، آن را می‌گوییم. این‌ها هم دو نکته مثبت این بیانیه بود اما خواسته ما از شورای تأمین و از دولت آن است که این خطا و جنایت به هر مقامی برسد، آن مقام باید عزل شود و به محاکمه کشیده شود. برای ما عدالت و انصاف مهم است. بنابراین امیدواریم که مسئولان امر این مسئله را ادامه بدهند و مراعات هیچ‌کسی نشود. ما به مسئولان امر گفته‌ایم که برای ما مثل روز روشن است که این مردم بی‌گناه کشته شده‌اند و در حق مردم جنایتی انجام شده است و معتقدیم که برای مسئولان هم این قضیه روشن شده و همه به این واقعیت رسیده‌اند.»

وی همچنین خواستار «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل» شد و گفت: «درخواست ما آن است که یک کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف از تهران تعیین شود و به این قضیه رسیدگی کنند. اگر بی‌طرف باشند، نظر آن‌ها برای ما قابل قبول خواهد بود.»

نباید خطای کسی را به پای مذهب و قومیت نوشت

آقای عبدالحمید بر لزوم حفظ امنیت استان نیز تأکید کرد و بیان داشت: «این نکته را هم به صراحت می‌گویم که امنیت برای ما مهم است و از همان لحظه‌ای که صدای اسلحه آمد، من به عنوان یک طلبۀ خیرخواه از جامعه شما، پیام دادم و توصیه کردم که امنیت رعایت شود. هنوز هم به حفظ امنیت استان توصیه می‌کنم. به مال و جان کسی و به اموال عمومی کسی تعرض نشود. ما بر برادری با همۀ برادران شیعه‌ای که اینجا در کنار هم زندگی می‌کنیم، تأکید داریم. همۀ قومیت‌هایی که در اینجا زندگی می‌کنند، برادر ما هستند. اگر خطایی صورت گرفته باید خطاکار مجازات شود و خطای هیچ‌کسی را نباید به پای مذهب و قومیت نوشت. ما تأکید داریم که هر دین و مذهب و قومیتی در ایران برادران ما هستند. توصیه ما آن است که این مسائل را مراعات کنید. حرف معترضان، اقوام و مذاهب ایرانی باید مورد توجه قرار بگیرد و به این مسائل بیندیشیم و آن‌ها را حل کنیم.»

عبدالحمید افزود: «جا دارد که من از همه اقوام سیستان‌وبلوچستان تشکر کنم که به اینجا آمدند و با ما ابراز همدردی کردند. من اول از خداوند و بعد از شما مردم خوب و باصفای استان و زاهدان و از همۀ ایرانیانی که با ما همدردی کردند، بابت همدردی و حمایت تشکر می‌کنم. همچنین از همۀ کسانی که در داخل و خارج کشور مظلومیت ما را نمایش دادند و از مظلومان حمایت کردند، شکرگزاریم. اما از آن ایرانیانی که چه در این دوره و چه در دوره‌های قبل در دولت و مجلس از ما رأی گرفتند و حالا با ما همدردی نکردند، سخت گلایه‌مندم. این یک سنت اسلامی و عرف ایرانی بود که به وقت مصیبت و مشکل به او تسلیت بگویند.»

امروز احساسات‌تان را کنترل کنید

وی درخصوص آسیب‌زدن به اموال عمومی، تصریح کرد:‌ «در اعتراض نباید تخریب اموال عمومی صورت بگیرد. این‌ها را شریعت اسلام مجاز نمی‌داند. نباید کسی شیشه مغازه کسی را بشکند، یا به بانک آسیبی بزند. اما اعتراض سالم حق مردم است و مسئولان باید به حرف مردم گوش کنند. توصیه من به همه مأموران آن است که همۀ این‌ معترضان مردم ایران هستند و شما هم مردم ایران هستید؛ مردم ایران نباید یکدیگر را بزنند یا بکُشند یا هتک حرمت کنند.»

آقای عبدالحمید در پایان خطاب به نمازگزاران گفت: «امروز احساسات شما بسیار بالاست. درخواست و توصیه بنده به شما آن است که امروز احساسات‌تان را کنترل کنید.»

اثرات بی توجهی به نگهداری انژکتورهای بنزینی

مزایای استفاده از نیتروژن در لاستیک خودرو

هنگامی که تایر را با نیتروژن پر می‌کنیم به ندرت پیش می‌آید که به مرور زمان فشار باد تایر یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ کاهش یابد، زیرا نیتروژن به سختی می‌تواند از آن خارج شود.
نکات مثبت استفاده از باد نیتروژن به این شرح است:
• افزایش فوق العاده عمر لاستیک
• نرم شدن کمک‌های ماشین
• تنظیم باد همیشگی لاستیک‌ها
• کاهش مصرف سوخت
• ترمزگیری عالی در سرعت‌های بالا و شدید
• مناسب برای رینگ‌های اسپرت

اگر مصرف سوخت Ef7 زیاد می باشد

زوزه گیربکس سمند ef7 مشکلات گیربکس سمند Ef7 تعمیر گیربکس سمند روغن ریزی گیربکس سمند گیربکس سمند سورن چیست مشخصات گیربکس سمند قیمت گیربکس اتوماتیک سمند ef7 افزایش شتاب سمند EF7 تعمیرات تخصصی سمند EF7 مجله مکانیک

معمولا چند عامل باعثش میشه که نسبت به رفع آن اقدام نمایید:

سنسور اکسیژن
سنسور کیلومتر
سنسور دمای آب
خراب شدن کوئیل
کثیف بودن فیلتر هوا
کثیف بودن انژکتورها
بهم ریختن برنامه ایپرام ECu

تست یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ باطری
قیمت باتری بهترین باتری برای پراید بهترین باتری برای پژو 405 قیمت باتری اسیدی طول عمر باتری اسیدی باتری صباسان چیست طول عمر باتری صباسان طول عمر باتری اتمی

دستگاه تستر(اهم متر) رافعال وباتری را به مدت۱۵ثانیه زیربارقرارداده وازروی صفحه نمایشگر تستر ولتاژ باتری راقرائت کنید.

اگرباتری شارژکامل باشدنبایدولتاژ آن کمتر از۹/۶ولت گردد

درغیراینصورت باتری معیوب است وبایدتعویض گردد.

دستگاه تستر راغیرفعال کرده و برگشت سریع ولتاژ را به حدنرمال از روی صفحه نشانگر تستر بررسی کنید، یک باتری سالم سریعا سطح ولتاژ را تا نزدیک حدنرمال بازیافت می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.