انواع سرمایه و سرمایه گذاری


کتاب بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین‌الملل به قلم فاطمه عبدی، با بررسی سیر تحولات اسناد قانونی در این زمینه، منابع قانونی امکان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین قلمرو و حدود فعالیت این سرمایه‌گذاران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بدیهی است هر کشوری جهت گرداندن چرخ‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های خویش محتاج سرمایه می‌باشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و. ادامه ›

حسابداری سرمایه گذاری ها : انواع سرمايه‌ گذاری و بررسی طبقه بندی سرمایه گذاری

حسابداری سرمایه گذاری ها چیست؟ در مورد انواع سرمایه گذاری چه می دانید؟ منظور از انواع سرمایه و سرمایه گذاری محدودیت در واگذاری سرمایه گذاری ها چیست؟ محدودیت در واگذاری سرمایه گذاری ها بیانگر چه چیزی هستند؟ حسابداری در سرمایه گذاری ها به چند طبقه تقسیم بندی می شوند؟ این طبقه بندی را با توجه به فاکتور های مختلفی می توان تقسیم بندی کرد که در ادامه به تفصیل به انواع سرمایه و سرمایه گذاری این موضوع می پردازیم. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

حسابداری سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری ها و بررسی سود و زیان آن ها از جمله مواردی است که بایستی به درستی حسابرسی شوند. حسابداری در سرمایه گذاری ها به سرمایه گذارها کمک می کند که مخارج و هزینه ها را محاسبه کرده و سود و زیان کار خود را مشخص کند. این کار می توان بازدهی سرمایه گذاری را تا میزان زیادی افزایش دهد و موجب سودآوری هرچه بیشتر سرمایه گذار شود. نرم افزار حسابداری لیام می تواند به شما کمک کند تا حسابداری سرمایه گذاری های خود را به درستی انجام دهید. امکانات نرم افزار لیام می تواند تمامی نیازهای شما را برطرف سازد.

حسابداری سرمایه گذاری ها

حسابداری سرمایه گذاری ها

انواع‌ سرمايه‌ گذاری

سرمايه‌گذاري‌ ممكن‌ است‌ به‌ اشكال‌ مختلفي‌ صورت‌ گيرد و به‌ دلايل‌ گوناگوني‌ نگهداري‌ شود. برخي‌ سرمايه‌گذاريها ممكن‌ است‌ در قالب‌ اسنادي‌ كه‌ بيانگر بدهي‌ پولي‌ به‌ دارنده‌ آنهاست‌، ظاهر بشوند (نظير برخي‌ اوراق‌ مشاركت‌).

برخي‌ از اين‌ سرمايه‌ گذاری ها ممكن‌ است‌ متضمن‌ سود تضمين‌ شده‌ حداقلي‌ باشند. سرمايه‌گذاريها همچنين‌ مي‌توانند در قالب‌ مالكيت‌ سهام‌ يك‌ واحد تجاري‌ ديگر ظاهر شوند. اين‌ سرمايه‌گذاريها بيانگر حقوق‌ مالي‌ است‌.

ساير اشكال‌ سرمايه‌ گذاری‌ شامل‌ نگهداري‌ داراييهاي‌ عيني‌ مثل‌ زمين‌ و ساختمان‌، فلزات‌ گرانبها يا ديگر كالاها ازجمله‌ آثار هنري‌ است‌. سرمايه‌گذاريهاي‌ مختلف‌ ازنظر سهولت‌ تبديل‌ به‌ وجه‌ نقد يا ساير داراييها، ميزان‌ داد و ستد و ماهيت‌ بازار مربوط‌ ويژگيهاي‌ متفاوتي‌ از خود بروز مي‌دهند.

زمینه های مختلف سرمايه‌ گذاری

ماهيت‌ و سطح‌ سرمايه‌گذاري‌ يك‌ واحد تجاري‌ و حجم‌ فعاليت‌ آن‌ در زمينه‌ خريد، نگهداري‌ و فروش‌ سرمايه‌گذاريها در واحدهاي‌ مختلف‌ فرق‌ مي‌كند.

براي‌ برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ خصوصاً واحدهايي‌ كه‌ در بخشهاي‌ خاص‌ خدمات‌ مالي‌ فعاليت‌ دارند، فعاليت‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ عمده‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و عملكرد آن‌ در زمينه‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ برنتايج‌ عمليات‌ آن‌ تأثير مي‌گذارد.

برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ازقبيل‌ شركتهاي‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ صرفاً در زمينه‌ نگهداري‌ و مديريت‌ پرتفوي‌ سرمايه‌گذاري‌ در بلندمدت‌ فعاليت‌ مي‌كنند تا براي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خود درآمد يا رشد سرمايه‌ فراهم‌ آورند.

براي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌، سرمايه‌گذاري‌ ممكن‌ است‌ به عنوان‌ يك‌ منبع‌ وجوه‌ مازاد نگهداري‌ شود و بخشي‌ از فعاليت‌ مديريت‌ وجوه‌ نقد آن‌ را تشكيل‌ دهد. همچنين‌ يك‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ به‌منظور اعمال‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ يا اعمال‌ كنترل‌ برسياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ واحد تجاري‌ ديگر، در سهام‌ آن‌ سرمايه‌گذاري‌ كند.

بعلاوه‌ سرمايه‌گذاري‌ ممكن‌ است‌ به‌منظور تحكيم‌ رابطه‌ تجاري‌ يا دستيابي‌ به‌ يك‌ مزيت‌ تجاري‌ نگهداري‌ شود.

براي‌ برخي‌ سرمايه‌گذاريها، بازار فعالي‌ وجود دارد كه‌ برمبناي‌ آن‌، مي‌توان‌ ارزش‌ بازار سرمايه‌گذاري‌ را تعيين‌ كرد.

براي‌ اين‌ سرمايه‌گذاريها، ارزش‌ بازار شاخص‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌. در مورد ساير سرمايه‌گذاريها، بازار فعالي‌ وجود ندارد و براي‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ از طرق‌ ديگري‌ استفاده‌ مي‌شود.

طبقه ‌بندی سرمايه‌ گذاری ها

آن‌ گـروه‌ از واحدهاي‌ تجـاري‌ كه‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شمـاره‌ 14 با عنوان‌” نحوه‌ ارائه‌ دارايي هاي‌ جاري‌ و بدهي هاي‌ جاري”، دارايي هاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ را در صورتهاي‌ مالي ‌ خود تفكيك‌ مي‌كنند بايد سرمايه‌گذاري هاي‌ جاري‌ را به عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ و سرمايه‌گذاري هاي‌ بلندمدت‌ را انواع سرمایه و سرمایه گذاری انواع سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان‌ دارايي‌ غيرجاري‌ منعكس‌ كنند.

آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ خاص‌ يا مفاد قوانين‌ آمره‌ داراييهاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ را در ترازنامه‌ تفكيك‌ نمي‌كنند بايد به منظور تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها، بين‌ آنها تمايز قائل‌ شوند و مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها را مطابق‌ با بندهاي‌ 29 تا 38 استاندارد حسابداری شماره 15(حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) تعيين‌ كنند.

تعریف حسابداری سرمایه گذاری

براساس‌ تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مندرج‌ در بند 5، سرمايه‌گذاري‌ فقط‌ زماني‌ به عنوان‌ بلندمدت‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود كه‌ قصد نگهداري‌ آن‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ به وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد يا اينكه‌ در عمل‌ محدوديت هايي‌ در توانايي‌ واگذاري‌ آن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ وجود داشته‌ باشد.

اين‌ اصل‌ صرف نظر از اينكه‌ سرمايه‌گذاري‌ مورد نظر سريع‌المعامله‌ در بازار باشد يا نباشد، مصداق‌ دارد. بنابراين‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مشتمل‌بر موارد زير است‌:

الف‌) سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ يا تسهيلات‌ بلندمدت‌ اعطاييبه‌ اين‌ واحدها.

ب) سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ اساساً جهت‌ حفظ‌، تسهيل‌ و گسترش‌ فعاليت‌ يا روابط‌ تجاري‌ موجود انجام‌ شده‌ است‌ (اين‌ سرمايه‌گذاريها اصطلاحاً سرمايه‌گذاريهاي‌ تجاري‌ نام‌‌ گرفته‌ است‌)

ج) سرمايه‌گذاريهايي‌ را كه‌ نمي‌توان‌ واگذار كرد، يا بدون‌ تأثير عمده‌ برفعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ قابل‌ واگذاري‌ نيست‌.

د) سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ با قصد استفاده‌ مستمر توسط‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود و هدف‌ آن‌ نگهداري‌ پرتفويي‌ از سرمايه‌گذاريها جهت‌ تأمين‌ درآمد و يا رشد سرمايه‌ براي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ واحد تجاري‌ است‌.

تنها در شرايطي‌ كه‌ معيارهاي‌ پيشگفته‌ احراز شود، سرمايه‌گذاري‌ را مي‌توان‌ بلندمدت‌ تلقي‌ كرد. اين‌ واقعيت‌ كه‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ مدت‌ نسبتاً طولاني‌ نگهداري‌ شده‌ است‌، لزوماً به معناي‌ بلندمدت‌ بودن‌ سرمايه‌گذاري‌ نيست‌.

در ساير موارد كه‌ معيارهاي‌ مزبور احراز نگردد، سرمايه‌گذاري‌ (اعم‌ از سريع المعامله‌ در بازار يا ساير) به عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود.

تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله

تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار، دربرگيرنده‌ دو شرط‌ اصلي‌ است‌. اول‌ وجود بازاري‌ فعال‌ كه‌ آزاد و قابل‌ دسترس‌ باشد و انواع سرمایه و سرمایه گذاری دوم‌ اينكه‌ قيمتهاي‌ معاملاتي‌ درچنين‌ بازاري‌ معلوم‌ باشد و علني‌ اعلام‌ شود.

بعلاوه‌ قيمت‌ اعلام‌ شده‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ قابل‌ اتكا بيانگر قيمتي‌ باشد كه‌ بتوان‌ براساس‌ آن‌ معامله‌ كرد. درصورت‌ تحقق‌ اين‌ شرايط‌، سرمايه‌گذاري‌ يك‌ ”سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار“ است‌. در عمل‌ مفهوم‌ عبارت‌ ” سريع‌المعامله‌ در بازار“ ممكن‌ است‌ براي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ يكسان‌ نباشد.

بنابراين‌ به دليل‌ تفاوت‌ در ميزان‌ دسترسي‌ به‌ بازار و در دسترس‌ بودن‌ قيمتهاي‌ اعلام‌ شده‌، يك‌ سرمايه‌گذاري‌ كه‌ هنگام‌ نگهداري‌ توسط‌ برخي‌ مؤسسات‌ خدمات‌ مالي‌ خاص‌، سريع‌المعامله‌ در بازار تلقي‌ شود، ممكن‌ است‌ براي‌ ديگر واحدهاي‌ تجاري‌ اين‌چنين‌ نباشد.

سرمایه گذاری سریع المعامله

سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار را، هم‌ مي‌توان‌ به عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ كرد و هم‌ در موارد مندرج‌ در بند 15 آن‌ را سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ تلقي‌ كرد.

برخي‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ به موجب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ خاص‌ يا مفاد قوانين‌ آمره‌، ترازنامه‌ خود را مطابق‌ فرم‌ ازپيش‌ تعيين‌ شده‌اي‌ كه‌ بين‌ داراييهاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ تمايزي‌ قائل‌ نمي‌شود، تهيه‌ كنند.

بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌، نظير بانك ها و شركت هاي‌ بيمه‌ كه‌ در رشته‌هاي‌ مالي‌ فعاليت‌ مي‌كنند، هرچند ممكن‌ است‌ قصد واگذاري‌ دارايي هايشان‌ را طي‌ عمليات‌ جاري‌ نداشته‌ باشند، با اين‌ حال‌ معمولاً بسياري‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ خود را به عنوان‌ منابعي‌ تلقي‌ مي‌كنند كه‌ درصورت‌ لزوم‌، مي‌توان‌ آنها را جهت‌ عمليات‌ جاري‌ بكار گرفت‌.

با اين‌ حال‌ اين‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ داراي‌ سرمايه‌گذاريهايي‌ باشند كه‌ علي‌الاصول‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ تلقي‌ شود. بنابراين‌ بسياري‌ از اين‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در تجزيه‌ و تحليل‌ سرمايه‌گذاري هاي‌ خود و انتساب‌ مبلغ‌ دفتري‌ به‌ آنها، خصوصيات‌ سرمايه‌گذاري‌ را از نظر جاري‌ يا بلندمدت‌ بودن‌، مبناي‌ كار قرار مي‌دهند.

بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌ گذاری ها

بهاي‌ تمام‌ شده‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌، مخارج‌ تحصيل‌ آن‌، ازقبيل‌ كارمزد كارگزار، حق‌الزحمه‌ها و عوارض‌ و ماليات‌ را نيز دربر مي‌گيرد ليكن‌ شامل‌ مخارج‌ مالي‌ تحمل‌شده‌ در رابطه‌ با ايجاد تدريجي‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ نيست‌. بهاي‌ تمام‌ شده‌ پرتفوي‌ سرمايه‌گذاريها برمبناي‌ تك‌تك‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ آن‌ تعيين‌ مي‌شود.

اگر سرمايه‌گذاري‌ كلاً يا جزئاً درمقابل‌ مابه‌ازاي‌ غيرنقد تحصيل‌ شود، بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ يا اوراق‌ بهاداري‌ خواهد بود كه‌ به عنوان‌ مابه‌ازا واگذار شده‌ است‌. ليكن‌ هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاري‌ تحصيل‌ شده‌ با سهولت‌ بيشتري‌ قابل‌ تعيين‌ باشد، مبلغ‌ اخير ممكن‌ است‌ در تعيين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاري‌ ملاك‌ عمل‌ قرار گيرد.

نحوه تعیین بهای تمام شده در حسابداری

نحوه‌ تعيين‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ حق‌ تقدم‌ خريداري‌ شده‌ مشابه‌ با خريد سهام‌ است‌. همچنين‌ چنانچه‌ واحد تجاري‌ در نتيجه‌ افزايش‌ سرمايه‌ واحد سرمايه‌پذير صاحب‌ حق‌ تقدم‌ شود وجوه‌ پرداختي‌ بابت‌ سهام‌ جديد يا واگذاري‌ مطالبات‌ سود سهام‌ نقدي‌ از اين‌ بابت‌ به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاري‌ اضافه‌ مي‌شود.

در موارد بالا پس‌ از حصول‌ اطمينان‌ از دريافت‌ سهام‌ جديد به منظور تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌ هر سهم‌، جمع‌ مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ قبلي‌ و بهاي‌ تمام‌شده‌ حق‌ تقدم‌ تحصيل‌ شده‌ به‌ كل‌ سهام‌ موجود از بابت‌ سرمايه‌گذاري‌ مربوط‌ تسهيم‌ مي‌شود.

چنانچه‌ سرمايه‌ گذاری تحصيل‌ شده‌ دربرگيرنده‌ حداقل‌ سود تضمين‌ شده‌ يا سود سهام‌ تعلق‌ گرفته‌ و دريافت‌ نشده‌ باشد، بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاري‌ عبارت‌ از بهاي‌ خريد بعد از كسر هرگونه‌ سود تعلق‌ گرفته‌ و دريافت‌ نشده‌ خواهد بود.

مبالغ‌ سود تضمين‌ شده‌، حق‌‌امتياز و سود سهام‌ حاصل‌ از سرمايه‌ گذاری ‌، بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ و عموماً درآمد تلقي‌ مي‌گردد.

با اين‌ حال‌ در برخي‌ شرايط‌، مثلاً، در مواردي‌ كه‌ سود سهام‌ عادي‌ شركت‌ سرمايه‌پذير، از محل‌ اندوخته‌ها يا سود انباشته‌ مصوب‌ پيش‌ از تحصيل‌ سرمايه‌گذاري‌ اعلام‌ مي‌شود اين‌ گونه‌ مبالغ‌ معرف‌ بازيافت‌ بخشي‌ از بهاي‌ تمام ‌شده‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ و درآمد محسوب‌ نمي‌شود.

به‌ بيان‌ ديگر، بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌ گذاری‌ تنها هنگامي‌ بابت‌ سود سهام‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ كاهش‌ داده‌ مي‌شود كه‌ سود سهام‌ مزبور مازاد بر سهم‌ شركت‌ سرمايه‌گذار از سودهاي‌ مصوب‌ شركت‌ سرمايه‌پذير پس‌ از تحصيل‌ سرمايه‌ گذاری باشد.

انواع سرمایه گذاری و نحوه کارکرد آن‌ها

سرمایه گذاری باعث ترس بسیاری از افراد می‌شود. گزینه‌های بی شماری وجود دارد واین که بفهمید کدام انواع سرمایه گذاری برای پورتفوی ما مناسب است، کمی دشوار به نظر می‌رسد.

در ادامه این مقاله شما را با ۱۰ نوع متداول سرمایه گذاری آشنا می‌کنیم و به شما توضیح می دهیم که چرا ممکن است بخواهید آن‌ها را در پورتفوی خود بگنجانید. اگر در سرمایه گذاری جدی هستید، یافتن یک مشاور مالی برای راهنمایی شما منطقی خواهد بود.

انواع سرمایه گذاری: سهام(Stocks)

انواع سرمایه گذاری : سهام

سهام، شناخته شده ترین و ساده انواع سرمایه و سرمایه گذاری ترین انواع سرمایه گذاری است. هنگام خرید سهام، شما در واقع در حال شراکت در مالکیت یک شرکت تجاری عمومی هستید. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور، مثل جنرال موتورز، اپل و فیس بوک، به صورت عمومی معامله می‌شوند؛ به این معنی که شما می‌توانید سهام آن‌ها را خریداری کنید.

هنگام خرید سهام، امیدوارید که قیمت بالاتر رود تا بتوانید آن را برای سود بفروشید. البته خطر این است که قیمت سهام ممکن است پایین بیاید که در این صورت شما ضرر می‌کنید.

کارگزاران، سهام را به سرمایه گذاران می‌فروشند. شما هم می‌توانید یک شرکت کارگزاری آنلاین انتخاب کنید که برای شما سهام خرید و فروش کند وهم خودتان به صورت مستقیم به ترید بپردازید.

انواع سرمایه گذاری: اوراق قرضه

هنگام خرید اوراق قرضه، اساساً به یک نهاد پول قرض می‌دهید که این نهاد به طور کلی می‌تواند، تجاری یا دولتی باشد. شرکت‌ها، اوراق قرضه شرکتی منتشر می‌کنند، در حالی که دولت‌های محلی، اوراق قرضه وابسته به شهرداری را صادر می‌کنند.

خزانه داری ایالات متحده، اوراق قرضه با سررسید‌های کم‌تر از ۱ سال، بین ۱تا ۱۰و خزانه داری منتشر می‌کند که همه این‌ها توسط سرمایه گذاران خریداری می‌شوند.

در حالی که پول قرض داده می‌شود، وام دهنده سود پرداخت را دریافت می‌کند. پس انواع سرمایه و سرمایه گذاری از سر رسیدن زمان اوراق قرضه، یعنی مدت زمانی که توسط قرارداد، مشخص شده است؛ اصل وجه خود سود آن را پس می گیرید.

نرخ بازده اوراق به طور معمول بسیار پایین تر از سهام است، اما اوراق قرضه ریسک کم‌تری دارد. البته کمی خطر هم وجود دارد. مثلا شرکتی که از آن ک اوراق قرضه خریداری می‌کنید؛ ممکن است منحل شده یا در رابطه با اوراق قرضه وابسته به شهرداری، دولت کوتاهی کند.

اوراق قرضه‌ی با سر رسید کم‌تر از ۱ سال(T-bills)، بین ۱ تا ۱۰ سال(T-notes) و اوراق قرضه خزانه داری یک سرمایه گذاری بسیار مطمئن محسوب می‌شوند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک مجموعه‌ای از پول بسیاری از سرمایه گذاران است که به طور گسترده در تعدادی از شرکت ها سرمایه گذاری می‌شود. وجوه سرمایه گذاری مشترک را می‌توان به طور فعال یا منفعلانه مدیریت کرد.

یک صندوق تحت مدیریت فعال، مدیری انواع سرمایه و سرمایه گذاری دارد که خودش اوراق بهادار را برای سرمایه گذای انتخاب می‌کند. مدیران صندوق اغلب سعی می‌کنند با انتخاب سرمایه گذاری‌هایی که از چنین شاخصی پیشی می‌گیرند، شاخص بازار تعیین شده را شکست دهند. یک صندوق منفعلانه مدیریت شده ، همچنین شناخته شده است.

یک صندوق منفعلانه مدیریت شده که به عنوان صندوق شاخص نیز شناخته می‌شود، به سادگی یک شاخص عمده بازار سهام مانند Dow Jones Industrial Average یا S&P 500 را ردیابی می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک می‌توانند در مجموعه گسترده‌ای از اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند: سهام، اوراق قرضه، کالاها ، ارزها و مشتقات .

صندوق‌های سرمایه گذاری بسته به آن‌چه در آن‌ها سرمایه گذاری می‌شود، مانند بسیاری سهام و اوراق قرضه با ریسک همراه هستند. البته ریسک آن‌ها اغلب کمتر است، زیرا سرمایه گذاری‌ها ذاتاً متنوع هستند.

نواع سرمایه گذاری :وجوه قابل معامله در بورس(ETF)

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) از این نظر که مجموعه‌ای از سرمایه گذاری‌ها هستند که شاخص بازار را ردیابی می‌کنند، مشابه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک هستند. ولی بر خلاف آن‌ها که از طریق یک شرکت صندوق خریداری میشود، سهام ETF در بازارهای سهام خریداری و فروخته می شود.

قیمت آن‌ها در طول روز معاملات نوسان می‌کند، در حالی که ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری صرفاً ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری های شما است که در پایان هر جلسه معاملاتی محاسبه می‌شود.

ETF اغلب به سرمایه گذاران جدید توصیه می‌شود، زیرا تنوع آن‌ها نسبت به سهام جداگانه بیشتر است. با انتخاب ETF که شاخص گسترده‌ای را دنبال می‌کند، می‌توانید ریسک را به حداقل برسانید.

گواهی سپرده

گواهی سپرده (CD) سرمایه گذاری بسیار کم خطر است. شما برای مدت زمان از پیش تعیین شده‌ای مبلغ مشخصی به بانک می‌دهید. وقتی آن دوره به پایان رسید، اصل پول خود را به علاوه مقدار سود از پیش تعیین شده پس می‌گیرید. هرچه مدت وام بیشتر باشد، نرخ بهره شما بالاتر می‌رود.

خطرات عمده ای برای گواهی سپرده وجود ندارد. آن‌ها تا سقف 250،000 دلار بیمه FDIC هستند که حتی اگر بانک شما سقوط کند، پول شما را پوشش می‌دهد. گفته شد ، شما باید اطمینان حاصل کنید که در طول دوره سپرده‌ به پول نیازی نخواهید داشت، زیرا مجازات‌های اساسی برای برداشت‌های زودهنگام وجود دارد.

برنامه‌های بازنشستگی

انواع سرمایه گذاری : برنامه های بازنشستگی

انواع مختلفی از برنامه‌های بازنشستگی وجود دارد. برنامه‌های بازنشستگی مستقل در محل کار، با حمایت مالی کارفرمای شما، شامل برنامه‌های 401 (k) و 403 (b) است. اگر به برنامه بازنشستگی دسترسی ندارید، می‌توانید یک طرح بازنشستگی انفرادی (IRA) دریافت کنید.

برنامه‌های بازنشستگی به خودی خود یک دسته جداگانه از سرمایه گذاری نیستند، بلکه وسیله‌ای برای سرمایه گذاری‌های مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه گذاری است که به یکی از دو روش شما را از پرداخت مالیات معاف می‌کند؛ یا به شما اجازه می‌دهد پیش از کسر مالیات، پول خود را سرمایه گذاری کنید یا به شما اجازه می‌دهد بدون پرداخت مالیات پول خود را برداشت کنید.

آپشن‌ها

آپشن تا حدودی روش پیچیده‌تری برای خرید سهام است. هنگام خرید آپشن، در حال خرید توانایی خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در یک زمان خاص هستید. دو نوع آپشن وجود دارد: تماس برای خرید دارایی و آپشن‌های فروش.

خطر آپشن این است که ارزش سهام کاهش یابد. اگر قیمت اولیه سهام کاهش یابد، پول خود را از دست می‌دهید. آپشن یک روش پیشرفته سرمایه گذاری است و قبل از استفاده از آن باید احتیاط کرد.

بسیاری افراد از سنوات به عنوان بخشی از برنامه پس انداز بازنشستگی خود استفاده می‌کنند. هنگام خرید سنوات، یک بیمه نامه خریداری می‌کنید و در ازای آن، پرداخت‌های دوره‌ای دریافت می‌کنید.

سنوات ا انواع مختلفی دارند. ممکن است تا زمان مرگ ادامه داشته باشند یا فقط برای یک دوره زمانی از پیش تعیین شده ادامه داشته باشندو ممکن است به پرداخت‌های حق بیمه دوره‌ای یا فقط یک پیش پرداخت نیاز داشته باشد.

این سرمایه گذاری ممکن است تا حدی به بازار سهام مرتبط شوند یا به سادگی بیمه نامه‌ای باشند و هیچ ارتباط مستقیمی با بازارها نداشته باشد. پرداخت‌ها ممکن است فوری بوده و یا به یک تاریخ مشخص موکول شوند یا حتی ثابت یا متغیر باشند.

در حالی که سنوات ریسک نسبتاً کمی دارند، اما رشد چندانی ندارند. مکمل خوبی برای پس انداز بازنشستگی هستند، نه منبع جداگانه برای دریافت بودجه.

ارزهای دیجیتال

انواع سرمایه گذاری: ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال یک گزینه سرمایه گذاری نسبتاً جدید است. بیت کوین مشهورترین ارز رمزنگاری شده است، اما تعداد بی شماری دیگر مانند لایت کوین-Litecoin واتریوم-Ethereum وجود دارد. رمزارزها، ارزهای دیجیتالی هستند که هیچ پشتوانه دولتی ندارند. می‌توانید آن‌ها را در صرافی‌های ارزدیجتال خریداری و بفروشید. برخی از خرده فروشان حتی به شما اجازه می‌دهند با آن‌ها خرید کنید.

رمزارزها غالباً دارای نوسانات زیادی هستند و این موضوع، آن‌ها را به یک سرمایه گذاری بسیار خطرناک تبدیل می‌کند.

کالاهای فیزیکی که می‌توانید روی آن‌ها سرمایه گذاری کنید. این کالاها در بازارهای آتی معمول است که تولیدکنندگان و خریداران تجاری – به عبارت دیگر حرفه‌ای‌ها – به دنبال جلب سهم مالی خود در کالاها هستند.

سرمایه گذاران خرده فروشی باید قبل از سرمایه گذاری در آن‌ها اطمینان حاصل کنند که آن‌ها آینده این سرمایه گذاری را کاملاً می‌دانند؛ چرا که که کالاهای سرمایه گذاری این خطر را دارد که قیمت یک کالا به دلیل حوادث ناگهانی به شدت و ناگهانی به هر دو جهت حرکت کند.

به عنوان مثال، اقدامات سیاسی می‌توانند ارزش چیزی مانند نفت را بسیار تغییر دهند یا شرایط آب وهوایی هوا که بر ارزش محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد.

چهار نوع کالا اصلی وجود دارد:

فلزات – شامل فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره و فلزات صنعتی مانند مس است.انواع سرمایه و سرمایه گذاری

کشاورزی – شامل گندم، ذرت و دانه‌های سویا است.

دام و گوشت – شامل گوشت خوک و سیار احشام است.

انرژی – شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی است.

نتیجه گیری

ما سعی بر این داشتیم تا انواع سرمایه گذاری را به اختصار برای شما در این مقاله انواع سرمایه و سرمایه گذاری بگوییم که بتوانید از بین آن‌ها انتخاب کنید. در مقالات بعدی به جزئیانت به گفتن آن‌‌ها می‌پردازیم که راحت‌تر بتوانید گزینه‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برخی از آن‌ها برای مبتدیان مناسب هستند، در حالی که برخی دیگر نیاز به تجربه بیشتری دارند. هر نوع سرمایه گذاری سطح متفاوتی از ریسک و پاداش را ارائه م دهد. سرمایه گذاران باید هر نوع سرمایه گذاری را قبل از تعیین تخصیص دارایی که با اهداف آن‌ها همسو باشد، در نظر بگیرند.

سرمایه گذاری چیست و انواع روش های سرمایه گذاری کدام اند؟

همه ما در طول زندگی مشغول تلاش و کوشش هستیم تا بتوانیم آسایش و رفاه بیشتری برای خود و اعضای خانواده فراهم کنیم. احتمالا در ذهنتان می‌پرسید چطور و چگونه؟ باید بگوییم برای اینکه بتوانید سطح زندگیتان را ارتقا دهید، لازم است مقوله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را موضوعی جدی به شمار آورید و تلاشتان را برای افزایش درآمد و سرمایه، دو برابر کنید. ما در این مطلب برای شما معنا و مفهوم سرمایه‌گذاری را مشخص کرده‌ایم تا هم بدانید سرمایه‌ گذاری چیست و هم با انتخاب بهترین روش در میان انواع روش های سرمایه گذاری، وضعیت مالی و معیشتی خود را بهبود بخشید. پس این مطلب را از دست ندهید.

سرمایه گذاری چیست؟

حالا وقت آن است که بدانید معنا و مفهوم سرمایه گذاری چیست. سرمایه‌گذاری به معنای تبدیل منابع مالی به چندین دارایی و بهره‌مندی از منافع آن در آینده است. در واقع شما می‌توانید منابع مالی خود را در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید و در نهایت با رشد و توسعه آن منابع مالی، سرمایه خود را چند برابر کنید. پس برای اینکه از مزایای سرمایه‌گذاری در آینده نه‌چندان دور بهره‌مند شوید، با ما همراه باشید تا روش‌ های سرمایه گذاری را بشناسید و روشی را که از همه برایتان بهتر است انتخاب کنید. ضمن اینکه می‌خواهیم شما را با مبحث جذاب «مقایسه چندین روش مختلف سرمایه‌گذاری» هم آشنا کنیم. پس برای اینکه بدانید بهترین سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ کدام روش بوده است و اطلاعات بیشتری در این حوزه کسب کنید، به مطلب روش های سرمایه گذاری در مجله لندو مراجعه کنید و با دید بازتری به خواندن ادامه این مطلب ادامه دهید.

روش های سرمایه گذاری کدامند؟

انواع روش های سرمایه گذاری کدام‌اند؟

افزایش سرمایه روش‌های متفاوتی دارد که لازم است بعد از آشنایی با مقوله سرمایه گذاری چیست، آن‌ روش‌ها را بشناسید و با درنظر گرفتن میزان نقدینگی خود، میزان ریسک‌پذیری، میزان صبوری و … روشی را که از همه برایتان مناسب‌تر است، انتخاب کنید. پس به هیچ عنوان فرصت را از دست ندهید و سرمایه‌گذاری امروز را به فردا نیندازید. چون در راستای سرمایه‌گذاری می‌توانید تا حدی تورم را مهار کنید و با چشم‌پوشی از سرمایه امروزتان، آینده بهتری بسازید. با معرفی پرطرفدارترین روش‌های سرمایه گذاری، همراهمان باشید.

خرید طلا و سکه

سرمایه‌گذاری با خرید طلا و سکه یکی از روش‌هایی است که با اندوخته نسبتا کم امکان‌پذیر است. شما می‌توانید با منابع مالی مد نظرتان، هر مقدار که می‌توانید طلا و سکه بخرید و زمانی که با بحران اقتصادی مواجه می‌شوید، آن طلا و سکه را تبدیل به وجه نقد کنید. اگر این روش را محبوب می‌دانید و تمایل به خرید طلا دارید، بهتر است طلای کم اجرت بخرید تا زمان فروش آن ضرری متحمل نشوید؛ چون وقتی شما می‌خواهید طلای خود را بفروشید، درصد سود، اجرت و مالیاتی که موقع خرید پرداخت کرده‌اید، از آن کسر می‌شود.

خرید ملک و زمین

یکی از معضلاتی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری روی ملک و زمین کار نسبتا سختی باشد، گرانی بیش از حد آن است. ضمن اینکه به سرمایه هنگفتی برای خرید ملک نیاز دارید. البته اگر منابع مالی شما محدود نیست و در فراهم کردن هزینه مسکن مشکلی ندارید، خرید ملک بهترین روش سرمایه‌گذاری برایتان محسوب می‌شود. چون یک تیر و دو نشان است؛ هم قیمت مسکن دائما در حال افزایش است و سرمایه شما رشد و توسعه پیدا می‌کند، هم می‌توانید در ملک خود ساکن شوید و از پرداخت اجاره‌‌بها دوری کنید. حتی اگر بودجه‌ شما به خرید یک زمین یا خانه مناسب برای زندگی نمیرسد، فقط به چشم سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنید و با هر اندازه و موقعیتی هم که بود، پیشنهاد می‌ٰکنیم ملک یا زمین مورد نظر را بخرید . ناگفته نماند که در همین حین، می‌توانید از انواع وام مسکن هم استفاده کنید تا هم کمبود بودجه خود را جبران کنید، هم صاحب‌خانه شوید و هم بعد از چند سال شاهد رشد چشم‌گیر سرمایه خود باشید.

سرمایه‌گذاری در بورس

مهم‌ترین اصل در سرمایه‌گذاری این است که بی‌گدار به آب نزنید و با تحقیق و بررسی میزان دارایی خود را افزایش دهید. یکی از این روش های سرمایه گذاری، خرید سهام بورسی است. زمانی که ترجیح می‌دهید پول خود را به بازار بورس تزریق کنید، باید حواستان باشد حتما از تجربه افراد حاذق در این حوزه استفاده کنید و بدون علم وارد این بازار نشوید. برای آنکه بدانید بهترین راه سرمایه‌گذاری در بورس چیست و کامل با مقوله بورس آشنا شوید، وارد مطلب سرمایه گذاری در بورس شوید و در همین راستا، علم و آگاهی خود را افزایش دهید.

خرید ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، ورود به دنیای رمز ارزها و خرید آن‌هاست. ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیک است که بر پایه اینترنت و در بستر کیف پول دیجیتال معامله می‌شود. از آنجایی که این نوع از سرمایه‌‌گذاری، علم و آگاهی زیادی می‌خواهد، بهتر است از چم و خم آن کامل مطلع شوید و در این حیطه اطلاعات زیادی کسب کنید. پس ابتدا مفصل درباره دنیای رمز ارزها مطالعه کنید، بعد در میان انواع روش های سرمایه گذاری، خرید رمز ارز را انتخاب کنید. ضمنا اگر تا این لحظه هیچ‌کدام از روش‌های فوق برایتان کاربردی نداشته است، نگران نباشید! دو روش دیگر باقی مانده است که بررسی کرده‌ایم.

خرید دلار و یورو

یکی از پرنوسان‌ترین روش های سرمایه گذاری، خرید ارزهایی مثل دلار و یورو است. چون عوامل زیادی مثل: روابط بین‌الملل، تحریم‌های خارجی، واردات و صادرات و… در این روش دخیل و موثر است. همچنین خرید و نگهداری مقدار زیادی از این ارزها در کشور تخلف محسوب می‌شود و ممکن است برایتان دردسرساز شود. اگر فرد ریسک‌پذیری نیستید و این روش را کاربردی و مناسب نمی‌دانید، ناامید نشوید؛ چون ما در بخش بعدی برایتان از روش بدون دردسر و کم‌ریسک صحبت کرده‌ایم. شما می‌توانید به‌راحتی از آن روش استفاده کنید و دارایی خود را افزایش دهید.

دریافت وام‌های بانکی

در میان انواع روش های سرمایه گذاری، دریافت وام‌های بانکی تقریبا کم‌ریسک‌ترین روش محسوب می‌شود. چرا که شما با دریافت وام و پرداخت اقساط، می‌توانید سرمایه خود را رشد و توسعه دهید و عوامل خارجی تاثیری در سلسله مراتب دریافت وام ندارد. البته اینجا هم مشکلی که وجود دارد این است که پولتان در بانک خوابانده می‌شود و بعد از پایان اقساط و دریافت مقدار پول بلوکه شده از بانک، ارزش اندوخته شما کم شده است. ضمن اینکه دردسر چک و ضامن هم معضلی است که شما با آن دست و پنجه نرم می‌کنید. در این مرحله بهتر است با انواع وام‌های بانکی، سود و شرایط آن‌ها آشنا شوید تا هم اطلاعات جامع و کاملی داشته باشید، هم بتوانید از تمام طرح‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها رونمایی و اعطا می‌کنند، مطلع شوید. در نهایت ما برایتان از تسهیلاتی خواهیم گفت که به‌راحتی می‌تواند نیاز شما را پوشش دهد و به نوعی باعث افزایش سرمایه شما شود.

 دریافت وام خرید کالا از لندو

دریافت وام خرید کالا از بانک آینده با همکاری لندو

در حال حاضر وام خرید اقساطی یکی از روش‌ های سرمایه گذاری است؛ چون هر کالایی که امروز بخرید، فردا حتما گران شده است. در حالی که شما کالای مورد نظر را با قیمت امروز و با بودجه در دستتان خریده‌اید و بعد از پایان اقساط، قطعا سود کرده‌اید. هرچند که این روش با سایر روش‌هایی که توضیح داده‌ایم متفاوت است، اما باعث می‌شود با این تسهیلات، طلا، سکه و…بخرید و ارزش پول خود را حفظ کنید. بانک آینده با همکاری لندو، که یکی از معتبرترین سامانه‌های خرید اقساطی است، وام خرید کالا تا سقف ۲۰ میلیون تومان را با فرآیند بسیار آسان، ارائه می‌دهد. به طوری که شما می‌توانید به صورت کاملا آنلاین و در هر کجای ایران که هستید، در بانک آینده افتتاح حساب کنید و از طریق لندو وام خرید اقساطی بگیرید. همچنین لندو مزایای دیگری هم دارد که آن را از سایر سامانه‌های خرید اقساطی متمایز و شرایط دریافت وام راحت را برای شما فراهم می‌کند. پس همین حالا آب در دستتان است، زمین بگذارید و برای دریافت وام اقدام کنید. شما از کدام روش سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اید و می‌کنید؟ کدام روش به‌صرفه‌تر است؟ ممنون می‌شویم نظر خود را با در کامنت‌های این مطلب با سایرین به‌اشتراک بگذارید.

سرمایه و انواع آن

سرمایه چیست

تعریف سرمایه بسیار خلاصه است:هرآنچه در تملک شما باشد.منظور از هرآنچه،دارایی مالی،ملک و خودرو است و برای شرکتها و کارخانجات شامل اموال و تجهیزات و برای یک کشور، شامل منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز و معادن می‌شود.سرمایه به خودی خود وجود ندارد و باید تولید شود.دسته‌بندی آن از نظر اقتصاددانان به صورت زیر است:

سرمایه اقتصادی

توسط شرکتهای خدمات مالی ارائه می‌شود و معمولا معیاری برای سنجش بازار و اندازه‌گیری ریسک عملیاتی شرکتهای مالی است.اندازه‌گیری میزان آن شامل سنجش میزان ریسک در یک شرکت و همچنین بودجه لازم برای حمایت از این ریسک در شرایط نامطلوب اقتصادی است.سرمایه اقتصادی به این دلیل برای شرکتهای خدمات مالی مهم است که این شرکتها مدلهای اقتصادی منحصربه‌فردی برای دریافت سود دارند.

سرمایه فرهنگی

این واژه یک مفهوم جامعه‌شناسی است و به تمرکز کالاهای فرهنگی در فرد اطلاق می‌شود.همچنین قدرت فرد برای در اختیار گرفتن این کالاها و استعداد فرد در شناخت و استفاده از آنها را نیز شامل می‌شود.دارا بودن آن می‌تواند موجب منزلت و احترام برای دارنده آن شود.

سرمایه اجتماعی

این عبارت نیز یک مفهوم جامعه‌شناسی است و به ارتباط افراد و جوامع با یکدیگر گفته می‌شود.البته بر سر این تعریف اختلاف وجود دارد چرا که عده‌ای معتقدند چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست نباید سرمایه نامیده شود.برخی نیز اعتقاد دارند چون ارتباط باعث افزایش سطح همبستگی می‌شود پس می‌توان آن را سرمایه به حساب آورد.

سرمایه انسانی

به موجودی شایستگی‌ها و توانایی انجام کارها گفته می‌شود.این مفهوم در کشورهای دارای نرخ تولد بالا حائز اهمیت است از این نظر که با افزایش نیروی کار و در نتیجه افزایش نرخ بهره‌وری،باعث رشد اقتصادی می‌شود.

سرمایه انواع مختلف دارد که در زیر به آنها می‌پردازیم.

سرمایه ثبت شده

به دارایی‌های ثابت نظیر اموال شرکت و همینطور موجودی حساب و منابع مالی در اختیار شما اطلاق می‌شود.

سرمایه در گردش

پولی است انواع سرمایه و سرمایه گذاری که صرف مخارج روزمره می‌شود و از طریق کم‌کردن دارایی‌های جاری از بدهی‌های فعلی بدست می‌آید.

سرمایه ذخیره

همانطور که از اسمش پیداست،پولی است که برای پوشش هزینه‌های شما منظور می‌شود و در واقع همان پس‌انداز شما است.

انواع سرمایه گذاری خارجی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: سرمایه گذاری، راهنمای سرمایه گذاری، اصول سرمایه گذاری، دنیای بورس و سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری، انواع سرمایه گذاری، راهنمای سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری پر سود، بازار سرمایه، راهنما سرمایه گذاران

کتاب PDF فرهنگ توصیفی تامین منابع مالی (فاینانس)

  • نویسنده: مجتبی محبی

معرفی و دانلود کتاب PDF فرهنگ توصیفی تامین منابع مالی (فاینانس)

انواع سرمایه و سرمایه گذاری کتاب فرهنگ توصیفی تامین منابع مالی (فاینانس) نوشته‌ی مجتبی محبی و علی جوادی، به معرفی و آموزش تعاریف و اصطلاحاتی کاربردی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد. در شرایط کنونی کشورهای در حال توسعه با عنایت به نیاز به ایجاد نقدینگی با هدف به سرانجام رساندن طرح‌های عمرانی و غیر‌عمرانی، تمسک به روش‌های متنوع تأمین مالی خارجی، اعم از استقراضی و غیر‌استقراضی، امری است محتوم. این نیاز مبرم، آگاهی بیش. ادامه ›

کتاب بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

  • نویسنده: فاطمه عبدی

معرفی و دانلود کتاب بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

کتاب بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین‌الملل به قلم فاطمه عبدی، با بررسی سیر تحولات اسناد قانونی در این زمینه، منابع قانونی امکان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین قلمرو و حدود فعالیت این سرمایه‌گذاران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بدیهی است هر کشوری جهت گرداندن چرخ‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های خویش محتاج سرمایه می‌باشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و. ادامه ›

کتاب PDF قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در چین

  • نویسنده: محسن کرمی

معرفی و دانلود کتاب PDF قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در چین

کتاب قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در چین نوشتۀ محسن کرمی، به بررسی روند قانونی ثبت دفتر نمایندگی و شرکت، نحوه‌ی شرکت در مزایده‌ و علایم تجاری در چین می‌پردازد. در دهه‌های اخیر پدیده جهانی شدن در کنار توسعه فناوری باعث افزایش حجم تجارت بین‌الملل گردیده است. تجارت بین‌الملل نه تنها در حال گسترش و توسعه روز افزون است بلکه دارای یک فرایند پیچیده و تخصصی بوده به نحوی که استفاده از تجربیات و. ادامه ›اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.