اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


اصل تطابق هزینه با درآمد. اصل تطابق هزینه با درآمد یا به اختصار اصل تطابق یکی از اصول حسابداری تعهدی است که بیان می کند هزینه ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خلاف حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت آن ثبت می شود.چنانچه نتوان رابطه ای بین بهای تمام شده کالاهای مصرف شده و درآمد واحد تجاری یافت، چنین هزینه هایی را در همان دوره ای که مصرف شده اند، ثبت می شود. به این ترتیب پیش پرداخت هزینه (مانند پیش پرداخت اجاره) تحت عنوان دارایی ثبت می شود و سپس در زمان تحقق هزینه (سپری شدن زمان اجاره) به حساب هزینه منظور می شود. اتخاذ چنین رویه ای باعث می شود تا هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر شده و بنابراین محاسبه سود یک دوره مالی به صورت منطقی تری صورت پذیرد.
ویکی پدیای انگلیسی

حسابداری

اصل تطابق هزينه ها با درآمد حاكي از آن است كه هزينه هاي انجام شده براي تحصيل درآمد بايد در همان دوره اي كه درآمد شناسايي مي گردد، با درآمد مربوط مقابله شود تا سود يا زيان خالص دوره مشخص گردد. بنابراين ناخت هزينه تابعي از شناخت درآمد است، بعني ارتباط بين هزينه ها و درآمدها يك رابطه علت و معلولي است. با اين وجود، گاهي اوقات شناسايي اين رابطه علت و معلولي دشوار است، به همين جهت در بكارگيري اصل تطابق هزينه ها با درآمد، براي شناخت هزينه ها يكي از سه مبناي زير مورد استفاده قرار مي گيرد.

1- ارتباط مستقيم علت و معلولي : برخي از هزينه ها يك رابطه مستقيم علت و معلولي با درآمد شناسايي شده دارند، يعني وقوع درآمد و هزينه به طور همزمان است، از اين رو به موازات تحقق درآمد، هزينه مربوطه نيز شناسايي مي شود. بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، هزينه كميسيون فروش مبتني بر فروش و هزينه حمل و تحويل كالا به مشتريان نمونه هايي از اين قبيل هزينه ها مي باشند.

2- تخصيص منظم و منطقي هزينه ها: در برخي موارد، مخارج انجام شده در تحصيل درآمد چندين دوره مالي مشاركت دارند و ارتباط بين آنها با درآمدهاي ايجاد شده را نمي توان براساس يك رابطه علت و معلولي تعيين كرد. اين گونه مخارج بر مبناي زمان و به روشي منظم و منطقي بين دوره هايي كه منابع آن حاصل مي گردد، سرشكن مي شود. هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت مشهود و هزينه سود تضمين شده (بهره) تسهيلات بلند مدت دريافتي نمونه هايي از اين قبيل هزينه ها مي باشند.

3- شناخت بلادرنگ هزينه ها: در برخي موارد، نمي توان بين مخارج انجام شده و درآمدهاي ايجاد شده يك رابطه علت و معلولي برقرار نمود و همچنين مخارج مزبور فاقد منافع آتي مي باشند. اين گونه مخارج بايد بلادرنگ در دوره ووع به عنوان هزينه شناسايي شوند. هزينه تبليغات و هزينه آموزش كاركنان نمونه هايي از اين قبيل هزينه ها مي باشند.

خدایا به داده هایت شکر

به نداده هایت شکر

به گرفته هایت شکر

نداده هایت حکمت

و گرفته هایت امتحان است

اين وبلاگ در مورد حسابداري و اكسل مي باشد. لطفا در مورد وبلاگ انتقادات و پيشنهادات خود را در قسمت نظرات اعلام كنيد تا براي بهتر شدن وبلاگ اقدام كنيم.

ارائه خدمات حسابداري در تبريز اعم از نوشتن اظهارنامه مالياتي - اظهارنامه ارزش افزوده - ليست حقوق و بيمه - دفاتر قانوني- گردش مواد و محصول
ايميل

اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

یادآوری می شود که قواعد کلی که حسابداران آن را مبنای استفاده و اجرای کار در کلیۀ مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند اصول حسابداری نامیده میشود.

اصول حسابداری چهار تا است:

الف – اصل بهای تمام شده

ب – اصل تحقق درآمد

ج – اصل افشای حقایق

د – اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

اصل تطابق هزینه با درآمد، به شناسائی و اندازه گیری درست سود هر دوره مالی توجه دارد.

براساس این اصل، برای اندازه گیری سود هر دوره، باید هزینه های هر دوره را با درآمدهای همان دوره مقابله نمود.

به عبارت دیگر، برای تعیین سود هر دوره، باید هزینه هائی که برای کسب درآمد های همان دوره تحمیل شده اند را مشخص کرده و آنها را از درآمدها کسر نمائیم.

بنابراین، به موجب اصل تطابق هرگاه درآمدی در صورت سود و زیان یک دوره منعکس می گردد، باید هزینه هائی که به آن درآمدها مربوط میشوند نیز در همان صورت سود و زیان منعکس گردند.

بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

براساس اصل تطابق، برای اندازه گیری سود هر دوره، باید هزینه های هر دوره را با

درآمدهای همان دوره مقابله نمود. لذا هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید

به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

قابل توجه است که امروزه کلیه امور حسابداری با استفاده از نرم افزارهای حسابداری با سرعت و دقت و کیفیت بیشتر و بالاتری انجام میگیرد. یکی از ویژگی های مهم یک نرم افزار حسابداری داشتن رابط کاربری مناسب است. در عین حال یک نرم افزار حسابداری باید بازدهی کاملی برای کاربر داشته باشد.

اصل تطابق هزینه با درامد

عکس اصل تطابق هزینه با درآمد

اصل تطابق هزینه با درآمد. اصل تطابق هزینه با درآمد یا به اختصار اصل تطابق یکی از اصول حسابداری تعهدی است که بیان می کند هزینه ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خلاف حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت آن ثبت می شود.اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ چنانچه نتوان رابطه ای بین بهای تمام شده کالاهای مصرف شده و درآمد واحد تجاری یافت، چنین هزینه هایی را در همان دوره ای که مصرف شده اند، ثبت می شود. به این ترتیب پیش پرداخت هزینه (مانند پیش پرداخت اجاره) تحت عنوان دارایی ثبت می شود و سپس در زمان تحقق هزینه (سپری شدن زمان اجاره) به حساب هزینه منظور می شود. اتخاذ چنین رویه ای باعث می شود تا هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر شده و بنابراین محاسبه سود یک دوره مالی به صورت منطقی تری صورت پذیرد.
ویکی پدیای انگلیسی

اصل تطابق هزینه ها با درآمد

اصل تطابق هزینه ها با درآمد حاکی از آن است که هزینه های انجام شده برای تحصیل درآمد باید در همان دوره ای که درآمد شناسایی می گردد، با درآمد مربوط مقابله شود تا سود یا زیان خالص دوره مشخص گردد.

بنابراین شناخت هزینه تابعی از شناخت درآمد است، بعنی ارتباط بین هزینه ها و درآمدها یک رابطه علت و معلولی است.

با این وجود، گاهی اوقات اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ شناسایی این رابطه علت و معلولی دشوار است، به همین جهت در بکارگیری اصل تطابق هزینه ها با درآمد، برای شناخت هزینه ها یکی از سه مبنای زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

1- ارتباط مستقیم علت و معلولی :

برخی از هزینه ها یک رابطه مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دارند، یعنی وقوع درآمد و هزینه به طور همزمان است، از این رو به موازات تحقق درآمد، هزینه مربوطه نیز شناسایی می شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمیسیون فروش مبتنی بر فروش و هزینه حمل و تحویل کالا به مشتریان نمونه هایی از این قبیل هزینه ها می باشند.

2- تخصیص منظم و منطقی هزینه ها:

در برخی موارد، مخارج انجام شده در تحصیل درآمد چندین دوره مالی مشارکت دارند و ارتباط بین آنها با درآمدهای ایجاد شده را نمی توان براساس یک رابطه علت و معلولی تعیین کرد.

این گونه مخارج بر مبنای زمان و به روشی منظم و منطقی بین دوره هایی که منابع آن حاصل می گردد، سرشکن می شود.اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟

هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود و هزینه سود تضمین شده (بهره) تسهیلات بلند مدت دریافتی نمونه هایی از این قبیل هزینه ها می باشند.

3- شناخت بلادرنگ هزینه ها:

در برخی موارد، نمی توان بین مخارج انجام شده و درآمدهای ایجاد شده یک رابطه علت و معلولی برقرار نمود و همچنین مخارج مزبور فاقد منافع آتی می باشند.

اصول حسابداری چیست؟ 4 اصل پذیرفته شده در حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارش گری مالی، به رهنمودها و دستور العمل های روشن‌تر و مشخص‌تری نیز نیاز می‌باشد. این دستور العمل ها که به اصول حسابداری، مرسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند.

تعریف اصول حسابداری چیست؟ آموزش چهار اصل حسابداری به زبان ساده

چارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا بوسیله‌ی مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. قوائد و راهنمایی‌های حاکم بر اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و رویداد‌های دارای اثر مالی بر یک واحد اقتصادی را اصول حسابداری می‌گویند. اصول حسابداری است که، نحوه اندازه گیری و تعیین سود را تعیین و چگونگی وضعیت مالی یک موسسه را مشخص می‌کند. حالا که با تعریف اصول حسابداری آشنا شدید، باید در مورد چهار اصول اصلی حسابداری بدانید.

اصول اجرایی حسابداری

معرفی انواع اصول حسابداری+شناخت اصول پذیرفته شده حسابداری

اصول حسابداری عبارتند از: اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشای کامل در حسابداری که در مقاله اصول حسابداری چیست، به بررسی کامل آن می‌پردازیم. بعد از آشنایی با چهار اصل حسابداری، بهتر است برای درک بهتر و بیشتر مقاله انواع روشهای حسابداری را هم مطالعه کنید.

اما پیش از آن به شما پیشنهاد می کنیم، برای اینکه بهتر و بیشتر با اصول و مفاهیم مهم حسابداری آشنا شوید پادکست شماره 19 رادیو مالی که مرتبط با این موضوع است را بشونید.

مهمترین اصل حسابداری

معرفی اصل افشای کامل در حسابداری

اصل افشای کامل در حسابداری ایجاب می‌کند که رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل، افشاء گردد. به طور کلی، ارائه هر گونه اطلاعات درباره رویدادها و وقایع مالی در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی که بتواند بطور معقول در تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان تاثیر گذار باشد را اصل افشا می‌گویند.

اصل افشا در حسابداری، به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. اصل افشا با اجتناب مالیاتی، رابطه متقابل دارد؛ به عبارتی هرچه کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بهتر باشد، اجتناب از مالیات هم بیشتر خواهد بود.

اصل بهای تمام شده در حسابداری+ مزایا و معایب اصل بهای تمام شده

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله نقدی آن تاریخ تحصیل است. بدهی‌ها نیز معادل وجه نقد جاری مبادله که به عنوان بدهی متقبل شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت می‌شود.

چنانچه دارایی از طریق مبادلات غیر پولی در اختیار واحد تجاری قرار گیرد، ارزش متعارف دارایی تحصیل شده رایگان نیز، ارزش متعارف (منصفانه) دارایی مشابه در بازار در زمان انتقال مالکیت است.

به عبارتی ساده‌ترین پاسخ برای اصل بهای تمام شده تاریخی چیست، منعکس کردن دارایی‌ها به میزان بهای تمام شده تاریخی آن‌ها در ترازنامه پایان سال است و نه ارزش روز آن‌ها. در ادامه به معرفی مزایا و معایب اصل بهای تمام شده می‌پردازیم.

معایب اصل بهای تمام شده تاریخی

 1. تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
 2. تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.

مزایای روش بهای تمام شده تاریخی

 1. واقعی و قابل اتکا است.
 2. نشان دهنده ارزش متعارف اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ دارایی در تاریخ تحصیل است.
 3. قابل رسیدگی و ردیابی است.

اصل بهای تمام شده در حسابداری

اصل تطابق هزینه ها با درآمد (اصل تطابق در حسابداری)

بر اساس اصل تطابق در حسابداری، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. در اصل تطابق هزینه ها با درآمد، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می‌شوند. در تعریف ساده‌تر برای اصل مقابله هزینه‌ها با درآمد‌ها، باید درآمد‌ها را در دوره‌ای که تحقق می‌یابند شناسایی کرده و هزینه‌های متحمل شده برای تحصیل آن درآمد‌ها را نیز، در همان دوره تحمل شناسایی کنیم.

مبانی شناخت هزینه عبارتند از:

 1. ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه
 2. تخصیص منطقی و سیستماتیک
 3. شناخت بلا درنگ (تسریع در شناخت)
 4. هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان)

اصل تطابق هزینه ها با درآمد

ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه در اصل مقابله

برخی هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دوره مالی واحد انتفاعی دارند، از این رو به موازات تحقق درآمد، دارایی های مصرف شده به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

مثال: حق بازاریابی نماینده فروش، هزینه بسته بندی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حمل و تحویل کالا.

تخصیص منطقی و سیستماتیک در اصل تطابق در حسابداری

چنانچه در مواردی انتفاع از یک دارایی بیش از یک دوره گزارشگری به طول انجامد، و ارتباط مستقیم و آشکار علت و معلولی بین رویداد هزینه و درآمد خاص وجود نداشته باشد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی ها در ایجاد درآمد در چند دوره نقش اساسی ایفا کند، در چنین شرایطی کل بهای تمام شده بین دوره های مالی که انتظار انتفاع از آن می رود، به روش منطقی، منظم و سیستماتیک سر شکن می‌شود. مثال: هزینه استهلاک دارایی های ثابت، هزینه بهری تسهیلات بلند مدت، هزینه اجاره، هزینه بیمه.

اصل تطابق درآمد و هزینه و شناخت بلا درنگ ( تسریع در شناخت)

چنانچه بین هزینه بطور عینی ارتباط مستقیم و آشکاری با درآمدی خاص، وجود نداشته باشد و مخارج مزبور نیز، در دوره جاری فاقد منافع آتی بوده و صرفاً منافع اقتصادی دوره جاری از آن قابل انتظار باشد، علاوه بر این، ارتباط بین هزینه با درآمد شناسایی شده مرتبط با یک دوره زمانی مشخص باشد، در چنین شرایطی کل مخارج متحمل شده را بلادرنگ به عنوان هرینه دوره شناسایی می‌کنیم. مثال: حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان اداری، هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی.

هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان) با اصل تطابق

هزینه‌ای که تعیین ارتباط آن به دوره یا دوره‌های مختلف غیر ممکن بوده و انتظار منافع جاری و آتی برای آن غیر قابل تصور می‌باشد. در چنین شرایطی، آن هزینه به عنوان زیان دوره جاری شناسایی و از درآمد دوره جاری کسر می‌گردد. مثال: جرایم پرداختی، خسارات وارده به دارایی ها در اثر حوادث غیر مترقبه. برای دریافت نکات مهم مالیاتی در خصوص اصل تطابق حسابداری، باید ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم را مطالعه کنید.

اصل تطابق در حسابداری

اصل تحقق درآمد، اصول اصلی حسابداری

قاعده کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. قانون کلی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط به و قابل اتکا بودن آن است. به عبارتی دیگر مطابق با اصل تحقق درامد، درآمد باید به محض تحقق شناسایی شود و نه در زمان دریافت وجه نقد.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

 1. عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
 2. مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.
 3. قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

اصل تحقق درامد

پنج روش شناسایی درآمد

روش فروش: درآمد در مقطع فروش ثبت می‌شود.

روش وصول: تنها هنگامی استفاده می‌شود که دریافت وجه نا مطمئن باشد. در این روش فروشنده برای ثبت درآمد باید منتظر دریافت وجه بماند. این روش محافظه کارانه‌ترین روش شناسایی درآمد به شمار می‌آید.

روش اقساطی: این روش نوعی وصول می‌باشد که برای فروش‌های اقساطی استفاده می‌شود. در این روش، سود ناویژه (بهای تمام شده کالای فروش رفته – درآمد فروش) به تدریج که وجوه نقد وصول می‌گردد، ثبت می‌شود.

روش تکمیل کار: برای کارها و خدماتی که سال‌ها به طول می‌انجامد می‌باشد و در مورد زمان ثبت درآمد، محافظه کارانه ترین شکل این است که کل درآمد در زمان تکمیل کار ثبت می‌شود.

روش درصد تکمیل کار (درصد پیشرفت کار): این روش نیز برای کارها و خدمات بلند مدت می‌باشد. بر اساس درآمد به تدریج که کار انجام می‌شود، شناسایی می‌گردد. به طوری که هر سال درصد تکمیل پروژه برآورد می‌گردد (مقایسه هزینه‌های انجام شده طی سال با کل هزینه‌های برآورده شده) و مطابق با آن درصد در آمد شناسایی می‌گردد. این روش زمانی مناسب است که درصد تکمیل کار در طور دوره قابل برآورده باشد. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه اصل ‌های حسابداری کسب کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله اصول و مفروضات حسابداری را مطالعه کنید.

اگر درباره اصول پذیرفته شده حسابداری سوالی دارید، از ما بپرسید!

در این مقاله درباره اصل های حسابداری و تعریف اصول حسابداری صحبت کردیم. اگر هنوز درباره چهار اصل حسابداری، اصل تحقق درامد، اصل بهای تمام شده، اصل تطابق و اصل افشا سوالی دارید در همین صفحه برای ما کامنت بگذارید. اگر به دنبال نرم افزار حسابداری، برای مدیریت بهتر عملیات‌های مالی و انجام اصول حسابداری هستید کافیست با سپیدار سیستم از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید. همکاران ما در سپیدار سیستم، پاسخگوی تمام سوالات شما خواهند بود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.